Donaties

Met uw donatie maakt u het mogelijk dat er een 'echte' en 'eerlijke' prijs betaald wordt voor vlees en zuivelproducten, inclusief alle milieukosten. Dat zal leiden tot een een reductie van de consumptie van vlees (en zuivel) en tot een hoger inkomen voor de boer. Dat allebei, is goed voor klimaat, milieu, natuur, het dierenwelzijn en onze gezondheid (we eten 50% meer vlees dan gezond is). De zorgkosten zullen dalen met 1 tot 3 miljard euro per jaar (dus lagere zorgpremies!). 

U kunt als consument donateur worden vanaf 10 euro per jaar. 

Personen en organisaties kunnen ook NU al de 'true price' betalen voor aankopen van vlees. Zolang de overheid en bedrijven nog niet geregeld hebben dat er voor vlees een true price betaald moet worden, kunt u alvast het extra bedrag hiervoor overmaken naar de Tapp Coalitie. Wij doen er dan veel goede dingen mee! Desgewenst maken wij uw vleesconsumptie klimaatneutraal via duurzame WNF Gold standard compensatieprojecten bij een van onze partners (Climate Neutral Group). Wij hebben de 'echte prijs' van vlees (meerkosten ten opzichte van de huidige supermarktprijzen) laten doorrekenen voor adviesbureau CE Delft. Die is per kilo vlees voor kip 2 euro, voor varkensvlees 4,50 euro en voor rund- en kalfsvlees 5,70 euro. Eet u zoals de gemiddelde Nederlander? Dan eet u per jaar volgens de recentste Voedsel Consumptie Peiling 9,5 kg kip 20 kg varkensvlees en 10,6 kg rundvlees. De duurzaamheidsbijdrage per persoon per jaar incl. milieukosten is dan 169 euro.  Denkt u dat u ongeveer eet als een gemiddelde Nederlander? Maak dan 14 euro per maand over, of een jaarlijks bedrag. Bent u flexitarier en eet u minder vlees dan de gemiddelde Nederlander, dan is het bedrag lager, bijv. 7 of 10 euro.

Vragen? info@tappcoalitie.nl

Als bedrijf, instelling of ZZP-er kunt u partner worden vanaf 100 euro per jaar.

De jaarbijdrage voor partners is (als richtlijn) afhankelijk van de jaaromzet en bedraagt: 

  • 5000 euro        bedrijf of organisatie met omzet > 50 miljoen euro
  • 3000 euro        bedrijf of organisatie met omzet >1 miljoen euro
  • 1000 euro        bedrijf of organisatie met omzet < 1 miljoen euro
  •  250 euro          (onderzoeks)instellingen, overheden
  • 100 euro          startups, ZZP-ers, kleine bedrijven

Donaties en bijdragen van partners en vrienden van de Tapp Coalitie worden vermeld in het jaarverslag.

De Tapp Coalitie beoogt een ANBI status te krijgen in 2019. 

Donaties kunt u overmaken op bankrekening NL27TRIO0379737965  o.v.v. donatie en uw naam en email adres. t.n.v. Tapp Coalitie. Wij sturen u dan onze nieuwsbrief toe. Bij voorbaat dank!