Politiek

vvd.png

De VVD is voor belastingverlaging en geen voorstander van een belasting op vlees of 'maatregelen om ons minder vlees te laten eten'. Maar enkele jaren terug stemde de VVD in de Kunduz-coalitie met GroenLinks, CU en D'66  volgens insiders wel in met een btw verhoging op vlees, totdat CDA dat blokkeerde. Uit onderzoek van Kieskompas zomer 2018 blijkt dat 68,3% van de VVD-ers 'bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen, ook al stijgt hierdoor de prijs van vlees'. https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2018/10/abe43062-achtergrond-opiniepeiling-vleesconsumptie-verminderen-milieuschade-beprijzen-en-biolandbouw-bevorderen.pdf  VVD: 'De alsmaar stijgende zorgkosten moeten beperkt worden' (relevant, want die stijgende kosten worden mede veroorzaakt door een twee keer te hoge vleesconsumptie in Nederland). Zie ook standpunt LTO Nederland over vleestax. NB Bedrijvenkoepel De Groene Zaak/MVO NL is voor een btw verhoging op vlees en zuivel.

d66.png D66 was in 2012 voor een btw verhoging op vlees: 'D66 wil een prijs die de maatschappelijke kosten weergeeft. D66: ‘Wij zijn daarom voor een kiloknallertax op vlees. Hiermee wordt milieuvervuilend en ongezond gedrag bestraft en duurzaam en gezond gedrag beloond’. Uit onderzoek van Kieskompas in de zomer van 2018 bleek dat van alle D66 kiezers 74,9 procent 'bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen, ook al stijgt hierdoor de prijs van vlees'. 
GL.png GroenLinks is al jaren voorstander van een btw verhoging op vlees. Uit onderzoek van Kieskompas in de zomer van 2018 bleek dat van alle GroenLinks kiezers ca. 90 procent 'bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen, ook al stijgt hierdoor de prijs van vlees'.
cda.jpg

Uit onderzoek van Kieskompas in de zomer van 2018 bleek dat van alle CDA kiezers 67 procent 'bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen, ook al stijgt hierdoor de prijs van vlees'. CDA is geen voorstander van een btw verhoging op vlees, maar op 9 dec 2000 pleitte CDA-er Joop Atsma wel voor een consumentenheffing op vlees (om destructie van kadavers te financieren): "De heer Atsma vraagt de minister om te komen tot een ander systeem van financiering, met een heffing op vlees dat de consument in de winkel koopt. Er wordt gemiddeld 44 kg vlees per jaar per hoofd van de bevolking geconsumeerd, zodat een heffing van een paar eurocenten genoeg kan opleveren". Als een heffing op vlees de financiele positie van alle veehouders ten goede komt, is CDA blijkbaar niet tegen. Dit sluit aan op het standpunt van LTO-Nederland in april 2018 voor een 'toeslag' op vlees/zuivel. Maarten Leseman van LTO zegt: "We kunnen ons wel voorstellen dat je een systeem hebt van toeslagen, of taks zoals het nu wordt genoemd, dat uiteindelijk de eiwittransitie financiert. In dat geval blijft alles binnen de keten en kunnen boeren en tuinders daar iets mee doen.”  http://nieuwsredactie.fhj.nl/index.php/2018/04/11/meer-betalen-voor-vlees-en-zuivel/

PvdA.png

Van alle stemmers, zijn PvdA stemmers (na PvdD) het meest voorstander van een hogere vleesprijs t.b.v. het milieu. Uit onderzoek van Kieskompas in de zomer van 2018 bleek dat van alle PvdA kiezers bijna 90 procent 'bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen, ook al stijgt hierdoor de prijs van vlees'. De PvdA heeft in 2016 gepleit voor een btw verhoging op vlees. De PvdA is in dit dossier niet de partij met de meest constante lijn. Staatssecretaris LNV Co Verdaas opperde in 2012 de vrijwillige vleestaks, https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2012/12/VVD-wil-geen-vrijwillige-vleestaks-1119822W/ Zijn opvolger Sharon Dijksma voerde het idee weer van de agenda af en partijleider Diederik Samsom zei tijdens de algemene politieke beschouwingen in 2015 dat zijn partij nog niet toe is aan de invoering van de taks. Later in 2016 opperde de PvdA dat de inzet van een vleestaks nodig is en kan helpen de consumptie van vlees te ontmoedigen.https://www.foodlog.nl/artikel/wat-gaat-een-vleestaks-opleveren/allcomments/ Ook werd gepleit door PvdA-er Dikker voor een verbod op prijs stunten met vlees. https://eenvandaag.avrotros.nl/item/pvda-verbod-op-stuntprijzen-vlees/

CU.png In 2010 pleitte ChristenUnie in het verkiezingsprogramma voor een hogere btw op vlees. Later werd dit losgelaten. Uit onderzoek van Kieskompas in de zomer van 2018 bleek dat van alle ChristenUnie kiezers 82,4 procent 'bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen, ook al stijgt hierdoor de prijs van vlees'. Zie ook standpunt LTO Nederland bij CDA.
PvdD.png

De PvdD wil al jaren een btw verhoging op vlees. "Een andere mogelijkheid is te kiezen voor een accijns op vlees of een speciale heffing voor de producent van dierlijke eiwitten. De Partij voor de Dieren staat voor al deze varianten open om het vervuiler betaalt principe door te voeren bij de productie van dierlijke eiwitten". In 2010 pleitte de PvdD in het verkiezingsprogramma voor een vleesaccijns van 2 euro per kg https://kassa.bnnvara.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wil-accijns-op-vlees Uit onderzoek van Kieskompas in de zomer van 2018 bleek (niet verrassend) dat van alle PvdD kiezers ca 95 procent 'bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen, ook al stijgt hierdoor de prijs van vlees'.

DENK.png

DENK heeft geen standpunt in het verkiezingsprogramma over een belasting op vlees. Wel stelt de partij: "Onze collectieve levensstijl heeft negatieve gevolgen voor onze gezondheid en bedreigt diezelfde levensstijl door klimaatverandering, uitputting van grondstoffen en aantasting van de natuur. Onze levensstijl aanpassen levert werk en groei op en beschermt komende generaties. Groene groei is groene kansen. Aangenomen kan worden dat ca. 80% van de DENK kiezers bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen in de prijs, ook al als vlees hierdoor duurder wordt. Zie 'anders' stemmers in Kieskompas zomer 2018.

SP.png De SP ziet (net als de PVV en FvD) weinig in een vleestax, hoewel ruim 60 procent van de SP kiezers bereid is meer te betalen voor vlees vanwege het milieu (Kieskompas 2018). De SP gedachte is dat hun achterban, “de gewone man”,  niet de dupe mag worden. Hem mag zijn recht op betaalbaar vlees niet afgenomen worden. Mensen moeten zich echter realiseren (a) dat zeker de gewone man veel te veel vlees eet (en dus veel extra gezondheidsrisico’s loopt en dat de zorgpremies jaarlijks (mede) stijgen door dit ongezonde patroon) en (b) dat kip zeven maal goedkoper is dan in de jaren zestig en varkensvlees 2,5 maal. 
SGP.png De SGP zet in op een eerlijke prijs voor de boer, zodat die kan investeren in dierenwelzijn en milieu. Hoe kun je groen zijn als je rood staat? Door hun marktmacht knijpen de inkooporganisaties van supermarktketens boeren en tuinders uit. De SGP zoekt naar maatregelen om dit aan te pakken. Sowieso willen we versoepeling van het mededingingsbeleid en versterking van het verbod op misbruik van inkoopmacht. Het stunten met goedkoop vlees, waardoor prijzen onder druk komen te staan en de omschakeling naar duurdere segmenten nog lastiger is, moet ook aangepakt worden. (bron: Dierencoalitie - stemwijzer). Zie ook standpunt LTO Nederland bij CDA. Uit onderzoek van Kieskompas in de zomer van 2018 bleek dat van alle SP kiezers bijna 60 procent 'bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen, ook al stijgt hierdoor de prijs van vlees'.

Volgens een onderzoek van Kieskompas in 2018, uitgevoerd onder 4730 representatieve Nederlanders, blijkt dat 68,6 procent van alle Nederlanders 'bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen, ook al stijgt hierdoor de prijs van vlees'. Met andere woorden: Nederlanders zijn klaar voor een vleestax, nu iedereen wel weet dat vlees een zeer klimaatbelastend product is,  de WHO een paar jaar geleden alarm sloeg over kanker in relatie tot vleesconsumptie, en Wakker Dier iedereen wees op dierenleed en kiloknallers per kilo goedkoper dan hondenvoer. Ook kiezers van de regeringspartijen VVD, CDA, CU en D66 stemmen in ruime meerderheid voor een hogere vleesprijs (resp. 68,3, 67, 82,4 en 74,9 procent).  

politiekek partijen en vleesprijs.png