Partner worden

Partners

Met trots presenteren wij onze ruim 60 partners, die samen 1,5 miljoen Nederlanders vertegenwoordigen:

alleparners-nieuw-1670175026.jpg

Daarnaast zijn er organisaties die het gedachtegoed van true pricing op vlees ondersteunen van de TAPP Coalitie. De volgende organisaties ondertekenden de maatregel 'Een dag geen vlees', opgesteld. door de TAPP Coalitie met Urgenda. Hierbij wordt. o.a. gepleit voor een eerlijke vleesprijs van 20 eurocent per ons vlees extra, zodat we in Nederland ca. 14% minder vlees. gaan eten (1 dag minder vlees).  De opbrengst van de eerlijke vleesprijs kan gebruikt worden voor verduurzaming van de landbouw, verlaging van de prijs van groente, fruit en vleesvervangers en compensatie van lage inkomens. 

Word ook partner!

Doe mee en maak het ontwikkelen van effectief beleid mogelijk voor eerlijke prijzen op o.a. vlees en zuivel producten, inclusief milieukosten en andere maatschappelijke kosten. Dit is goed voor gezondheid, klimaat, milieu, natuur en het dierenwelzijn. 

Lees hier onze flyer voor nieuwe partners. 

Partners steunen de voorstellen van de TAPP Coalitie op hoofdlijnen; zij hoeven niet elk afzonderlijk voorstel tot op detail te onderschrijven.

Zie hier de lijst van bedrijven en organisaties die partner zijn van TAPP Coalitie (of die ons op andere wijze steunen) en de lijst van organisaties waar TAPP Coalitie zelf partner van is. 

Bekijk hier het filmpje van onze partner Greendish

Bekijk hier het filmpje van onze partner Transitiecoalitie Voedsel (TcV):

 

Bekijk hier het filmpje van onze partner Compassion In World Farming (CIWF)

Doneer!

U kunt als consument donateur worden vanaf 10 euro per jaar.

Klik op de button voor IDEAL en andere betaalopties:

 Doneer knop.png

Als bedrijf, (overheids)instelling of ZZP-er kunt u partner worden vanaf 100 euro per jaar.

U krijgt de mogelijkheid uzelf te presenteren, business cases en acties onder de aandacht te brengen, samen te werken met andere inspirerende bedrijven en organisaties en de discussie verder te helpen.  Er zijn vele krachtige acties die u kunt starten om aan de missie van de TAPP Coalitie bij te dragen en de invoering van effectief beleid voor beprijzing van vlees en zuivel te versnellen.
We zijn blij als je je bij ons wilt aansluiten en daarmee voedselconsumptie- en productie gezonder, duurzamer en eerlijker wilt maken. Vul direct het formulier in onder aan deze pagina!  Er is veel te doen! We vragen geïnteresseerden die partner, donor of kennispartner willen worden uitdrukkelijk onze visie, aanpak en missie te ondersteunen.  

Partners zijn koplopers in duurzaamheid, die dit door hun actieve deelname aan de TAPP Coalitie uitdragen, waaronder als ambassadeur in hun netwerk. 

Kennispartners zijn onafhankelijke partijen, die uitsluitend adviseren en kennis leveren.

Daarnaast verzoeken we iedere partner een actieve bijdrage te leveren. Dit kan in onze Raad van Advies, waar onze partners vier keer per jaar bijeenkomen onder leiding van Jaap Seidell (hoogleraar voeding en gezondheid). Daarnaast kunnen partners en kennispartners vanaf 2020 actief worden in werkgroepen: de werkgroep true pricing vlees en zuivel, de werkgroep true pricing eieren en vis, de werkgroep EU/internationaal, de werkgroep politiek of de werkgroep events en communicatie. Deelname in de Raad van Advies of werkgroepen is niet verplicht voor partners (niet elke partner doet dit), maar is wel gewenst. Alleen ondersteunen via een jaarbijdrage kan ook, als partner, donor of kennispartner. Alle partners, donoren en kennispartners ontvangen nieuwsbrieven en uitnodigen voor events. 

Om de activiteiten van de TAPP Coalitie en de bredere maatschappelijke discussie daaromheen te coördineren, vragen we partners om een geldelijke bijdrage, afhankelijk van omzet en type organisatie. Door onze krachten te bundelen en bestaande initiatieven te versterken, creëren we de synergie die nodig is om de noodzakelijke true pricing voor dierlijke eiwitten te realiseren – waarmee we de transitie naar een gezonder en duurzamer voedselsysteem versnellen.

De jaarbijdrage voor partners is (als richtlijn) afhankelijk van de jaaromzet en bedraagt: 
5000 euro       bedrijf/organisatie met omzet >100 miljoen euro 
4000 euro       bedrijf/organisatie met omzet > 10 miljoen euro
3000 euro       bedrijf/organisatie met omzet > 1 miljoen euro
1000 euro       bedrijf/organisatie met omzet < 1 miljoen euro, provincie of 100.000+ gemeente
500 euro         gemeente met minder dan 100.000 inwoners, organisatie met omzet < 0,5 miljoen euro
100 euro         startups, ZZP-ers

In plaats van een donatie kunt u ook bijdragen in de vorm van het leveren van bijvoorbeeld gratis onderzoek, PR/marketing diensten, de organisatie van events, of het afstaan van een fee per verkocht product.

Hartelijk dank! 

Klik hier voor de rapporten waar onze voorstellen op zijn gebaseerd.