Resultaten

Sinds TAPP Coalitie zomer 2019 formeel is opgericht zijn in korte tijd veel resultaten geboekt. In Nederland is een milieuheffing op vlees nu serieus op de politieke agenda gekomen. Ook in de EU en in Duitsland staat het thema nu op de politieke agenda. 

 • We toonden aan dat 52-63% van de Nederlanders en 55% van de Duitsers en Fransen ons voorstel steunen. Dit percentage is nog veel hoger voor een heffing van 1 euro/kg vlees (resp. 81% en 68%).
 • In februari 2020 presenteerde de TAPP Coalitie een voorstel voor Europese heffingen op vlees, wat wereld nieuws werd: TV journaals in Frankrijk, Duitsland, Polen, Italië, Rusland en publicaties in o.a. Guardian, Le Monde, Forbes en Spaanstalige dagbladen https://tappcoalition.eu/nieuws/13149/european-parliament-members-support-pricingmeat-in-europe-
 • Hier is een samenvatting te lezen van het plan (engels): https://canvas.disabroad.org/courses/4391/pages/the-tapp-coalitions-proposal-for-an-eu-meat-tax
 • In een paar weken had onze petitie eerlijkevleesprijs.nl al 50.000 handtekeningen. Landbouw minister Schouten nam onze petitie in ontvangst en riep politieke partijen op ons voorstel, serieus te nemen, wat gebeurde in verkiezingsprogramma's van o.a. D66, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Volt, terwijl CDA, PvdA, SP en 50+ onderdelen van ons voorstel overnamen in hun verkiezingsprogramma (bijv. btw op groenten en fruit verlagen; of eerlijke voedselprijzen).
 • Ministeries LNV, Financiën, VWS, EZK en planbureau’s en adviesorganen hebben ons voorstel voor een reële beprijzing van vlees opgenomen in adviezen voor de volgende regeerperiode (bijv. 'Bestemming Parijs', 'Gezondheids gerelateerde belastingen' en 'Brede Maatschappelijke Heroverwegingen', een regeringsbrief van 22 april 2020 aan de Tweede Kamer. Zie: https://www.rijksfinancien.nl/bmh/bmh-10-naar-een-duurzamer-voedselsysteem.pdf
 • Zeven kamerleden van zeven politieke partijen spraken hun steun voor ons uit: https://tappcoalitie.nl/nieuws/14193/zeven-politieke-partijen-sprekensteun-uit-voor-eerlijke-vleesprijs
 • Liberaal Groen (VVD) en het CDA Duurzaamheidsnetwerk hebben aan verkiezingscommissie positief geadviseerd over reële beprijzing van vlees incl. milieukosten. Zij schreven amendementen voor de verkiezingsprogramma’s. Oud VVD- en D66- Fractievoorzitters Frits Bolkestein en Jan Terlouw riepen in een opinie artikel in Algemeen Dagblad op een milieuheffing op vlees te steunen: https://www.liberaal-groen.nl/nieuws/conceptbrief-een-duurzaam-voedselsysteem-aan-de-verkiezingsprogammacommissie/
 • Samen met fiscaal experts en een politieke partij is een concept initiatiefwet opgesteld voor ons plan. 
  Frans Timmermans, vice voorzitter van de Europese Commissie, pleitte in de EU Green Deal voor voedsel (Farm to Fork Strategy) net als TAPP Coalitie voor voedselprijzen en EU belastingen inclusief de echte prijs van milieuschade. Volgens de EU Commissie is de prijs van vlees te laag en zijn maatregelen nodig om de prijs te verhogen (EU gedragscode of EU-wetgeving). Zie: https://tappcoalitie.nl/nieuws/14057/eu
 • De grootste Europese landbouworganisatie Copa Cogeca reageerde op 19 mei, precies één dag voor publicatie van de Farm to Fork Strategy, op het voorstel van de TAPP Coalitie, wat laat zien dat ons voorstel serieus genomen wordt. 
 • 21 oktober 2020 werden we ontvangen in Berlijn door de Duitse (CDU) staatssecretaris van het landbouw Ministerie Uwe Feiler, die vertelde over de Duitse vleesheffing (Tierwohl Abgabe) en afspraken maakte voor samenwerking.
 • Het aantal partners bij TAPP Coalitie groeit snel, in Nederland en internationaal. ‘Onze International Advisory Board’ heeft vertegenwoordigers uit Duitsland, UK, USA, Portugal, Frankrijk, België en Nederland (ngo’s, bedrijven, wetenschap, politiek). 
  Greenpeace, Natuur en Milieu, Bionext en Transitie Coalitie Voedsel organiseerden op ons initiatief met TAPP Coalitie een verkiezingsdebat 1 feb 2021. Met Proveg Nederland en anderen organiseerden we een tweede verkiezingsdebat 1 maart 2021 over de New Food Kieswijzer. Deze kieswijzer werd door Arjen Lubach besproken en door 2,5 miljoen mensen bekeken op TV. 
  Publicatie van ons Manifest Gezonde Voeding, ook gesteund door o.a. Glastuinbouw Nederland (Sjaak van der Tak, de huidige voorzitter van LTO Nederland). https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/organisaties-land-en-tuinbouw-gezondheid-en-milieu-presenteren-manifest-gezonde-voeding/
 • We organiseerden een online event 12 november 'EU Food Price Debate' met sprekers van het Ministerie Landbouw Duitsland (over hun heffing op vlees), Ministerie LNV Nederland, EU Commissie (DG Milieu), EEB (koepel van milieu-organisaties), IFOAM (koepel biologische landbouw) en Unilever. https://www.tappcoalition.eu/nieuws/14917/eu-food-price-debate---12-november-15-30-17-h-online-event-