Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING TAPP Coalitie

In het kader van onze dienstverlening, verzamelen wij uw Persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk voor ons om een goede dienstverlening te kunnen geven. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan informatie die nodig is om contact met u op te nemen, nieuwsbrieven te versturen of de facturatie te verzorgen.
Onder Persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. De meest voor de hand liggende gegevens zijn naam en adresgegevens, maar ook andere gegevens kunnen soms onder de noemer Persoonsgegevens vallen. Wij mogen deze gegevens niet zomaar verwerken. Daarom informeren we u door middel van deze Privacyverklaring welke gegevens wij verwerken en met welk doel.

WIJ VERWERKEN DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS:

• Naam, Adres en andere contactinformatie.

DE DOELEN WAARVOOR UW GEGEVENS GEBRUIKT WORDEN:
·       Uw Contactgegevens gebruiken we voornamelijk om met u te communiceren;
·       Uw Persoonsgegevens worden in geval van zakelijke relaties gebruikt voor het versturen van facturen;
·       Uw Persoons/contactgegevens worden gebruikt in verscheidene producten/diensten indien u daartoe opdracht heeft gegeven;
·       Met uw toestemming nieuwsbrieven te kunnen versturen.

WETTELIJKE RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING VAN UW GEGEVENS:
Voor het verwerken van uw gegevens hebben wij een wettelijke rechtsgrond nodig. Wij verwerken uw gegevens om onze overeenkomst met u te kunnen nakomen.

OPSLAG EN BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS:
Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang en voor zover wij deze gegevens nodig hebben. De gegevens worden in ieder geval bewaard gedurende de looptijd van het relatiecontact of overeenkomst.
Wanneer ons contact of overeenkomst eindigt dan bewaren wij uw gegevens voor een periode van 7 jaar om belastingtechnische redenen. Na deze periode vernietigen wij uw gegevens.

GEBRUIK VAN COOKIES EN/OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
TAPP Coalitie maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het websitebezoek en het vergroten van het gebruikersgemak. Wij leggen u graag uit wat dit voor u inhoudt.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Door het plaatsen van een cookie kan uw vervolgbezoek op onze website worden bijgehouden. Cookies bevatten geen persoonsgegevens. Online kan deze cookies dan ook niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren.

Functionele en technische cookies
Functionele en technische cookies zijn noodzakelijk om de website van tappcoalitie.nl / tappcoalition.eu naar behoren te laten functioneren. Voor deze cookies hoeft de TAPP Coalitie geen toestemming te vragen. Deze cookies worden standaard geplaatst. Mocht u deze cookies niet wensen dan kunt u deze van uw systeem verwijderen in de browserinstellingen.

Analytische cookies
Om u de beste gebruikerservaring te geven en u zo goed mogelijk te informeren willen wij graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken. TAPP Coalitie gebruikt hiervoor een Google Analytics ‘cookie’ waarmee wij bijhouden hoe onze website wordt gebruikt. Uw IP-adres en surfgedrag blijft een pseudoniem gegeven. Wij maken geen gebruik van technieken om u te herleiden. Lees de privacyverklaring van Google voor meer informatie.

Nieuwsbrief
Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief maken wij hiervoor gebruik van een mailinglist. Deze bestaat uitsluitend uit het door u geleverde emailadres. Deze Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt.

Petitie

Als u een petitie heeft ondertekend en u contactgegevens heeft achtergelaten voor vervolg acties of informatie, maken wij gebruik van een mailinglist met het door u geleverde emailadres. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt.

VERZOEK INZAGE, RECTIFICATIE, OF VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS:
In het geval dat u, de door ons opgeslagen, persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, of te laten verwijderen,  kunt u middels https://tappcoalitie.nl/contact contact met ons opnemen. Ter verificatie van uw identiteit kunnen wij om aanvullende informatie vragen.
Het is mogelijk dat wij niet in alle gevallen uw verzoek tegemoet kunnen komen. Wanneer dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via https://tappcoalitie.nl/contact. Mochten we er niet samen uitkomen dan kunt u altijd nog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS:
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens te beveiligen.
Mocht er onverwachts iets niet goed gaan met de bescherming van uw Persoonsgegevens, of als wij het vermoeden hebben dat dit het geval is, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het incident op uw Persoonsgegevens betrekking heeft en voor u een hoog risico inhoudt op inbreuk van uw rechten en vrijheden dan brengen wij u zo snel mogelijk hiervan op de hoogte.

HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN:
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van ons te leveren product of dienst.
De externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken door middel van een verwerkersovereenkomst.
 
WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat wij aanpassingen aan deze privacyverklaring maken. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring. Wij verzoeken u dan ook geregeld te kijken voor eventuele wijzigingen.

VRAGEN?
Indien u gebruik wenst te maken van e?e?n van uw rechten, of vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen via https://tappcoalitie.nl/contact.