« COP26: 1,5-gradendoelstelling blijft haalbaar als we vlees gaan CO2-prijzen»

Gepubliceerd op 01-12-2021

COP26: 1,5-gradendoelstelling blijft haalbaar als we vlees gaan CO2-prijzen

● Vier landen voeren een vlees- en zuivelbelasting in om voedselgerelateerde broeikasgasemissies te verminderen

● Volgende COP in Egyptische landen kan een 'Livestock & Meat Pledge' ondertekenen voor rijke landen die ermee instemmen de consumptie van vlees en zuivel te verminderen, de productie te verminderen of voedselgerelateerde emissies te belasten.

Een concepttekst is hier te lezen. Verbeteringen & opmerkingen kunt u sturen naar info@tappcoalitie.nl

● Methaan & Zero Deforestation Plegde alleen haalbaar door vleesconsumptie te verminderen.

In reactie op de definitieve COP26-overeenkomst zei Jeroom Remmers, directeur van de TAPP Coalition:

“De consumptie van vlees en zuivel vormt bijna 20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Klimaatbeleid is nodig om de consumptie in rijke landen terug te dringen. De emissiekloof om de opwarming van de aarde tot 1,5 C te houden, kan worden gerealiseerd als 50 landen die het meeste vlees eten, vlees en zuivel gaan belasten en koolstofarme gezonde voedingsmiddelen zoals groenten, fruit en plantaardige eiwitten subsidiëren. Dit bericht werd afgelopen zomer verzonden in een open brief aan 50 presidenten door 5000 bedrijven en NGO's uit meer dan 100 landen, ter ondersteuning van de Carbon Pricing Food Coalition".

Remmers: "We zijn erg blij dat vier landen positief hebben gereageerd op deze oproep tot actie, waaronder COP26-gastheer Verenigd Koninkrijk". Milieuminister Eustice kondigde vlak voor aanvang van de COP26-conferentie een belasting op vlees en zuivel aan. Denemarken heeft onlangs een CO2-belasting aangekondigd voor alle sectoren, inclusief de landbouw, aldus Bloomberg. Zwitserland had al een vlees(import)belasting. Nieuw-Zeeland heeft aangekondigd vlees- en melkveehouders tegen 2025 op te nemen in hun ETS-systeem, met een BKG-emissiebelasting. Remmers: “We verwachten dat ook Nederland en Duitsland een belasting op vlees invoeren en belastinginkomsten gebruiken om boeren te helpen bij het verbeteren van duurzaamheid of dierenwelzijnsnormen”.

De Carbon Pricing Food Coalition zal 50 VN-lidstaten met de hoogste vleesconsumptie (inclusief alle OESO-landen, China, Rusland en Brazilië) vragen om zich aan te sluiten bij de groep landen die al besloten hebben de vleesconsumptie te verminderen, bijvoorbeeld door fiscaal beleid, regelgeving of massa communicatie. In de volgende COP27 in Sharm El-Sjeikh in Egypte kunnen landen de ‘Livestock & Meat Pledge’ ondertekenen van gelijkgestemde landen die de uitstoot van vlees of zuivel willen verminderen.

Op de COP26-top in Glasgow hebben meer dan 100 landen een engagement ondertekend om hun methaanemissies tussen 2020 en 2030 met 30% te verminderen. Remmers: “Vee draagt ​​het meest bij aan de methaanemissie en alleen voeradditieven zullen niet leiden tot de emissiereductie van 30%,
Er is dus aanvullend beleid nodig om de vlees- en zuivelconsumptie te verminderen om de methaanbelofte voor 2030 te realiseren. Hetzelfde geldt voor de Zero Deforestation Pledge in 2030. Elk jaar wordt er meer soja, vlees en zuivel geproduceerd en worden er bossen voor gekapt. Een vleesbelasting kan de vlees- en zuivelconsumptie in de EU-28 met 50% verminderen, zo blijkt uit een vorig jaar in opdracht van TAPP Coalition verschenen rapport 'duurzaamheidsheffing op vlees' van CE Delft.

Note for editors

Concepttekst Global Livestock and Meat Pledge: https://futurefoodprice.org/global-livestock-and-meat-pledge

Landen & vleesbelastingen: https://tappcoalition.eu/nieuws/16831/increasing-number-of-countries-start-taxing-meat-and-dairy-

COP26 Persconferentie (blauwe zone) TAPP Coalitie over vleesbelastingen: https://tappcoalition.eu/nieuws/17235/press-release---press-conference-31-oktober-cop26--carbon-pricing-meat--- zuivel--de-olifant-in-de-kamer-

Fotosuggestie: foto van 9 presidenten die 'tekenen' voor koolstofprijsvlees (activisten met maskers van Joe Biden, Xi Linping, Poetin, Macron, Merkel enz.), Zie volgende websitelink:

Persbericht 3 november ‘Vlees = Olifant in de COP26-kamer – Presidenten ‘tekenen’ carbon pricing food: https://tappcoalition.eu/nieuws/17254/world-leaders-sign-for-carbon-pricing-meat-in-glasgow

Persbericht Dr. Agnes Kalibata: https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/un-special-envoy-calls-focus-food-next-climate-talks-limit-global-heating -een

Op 10 november riep dr. Agnes Kalibata, de speciale VN-gezant voor de VN-top over voedselsystemen, op om tijdens de volgende klimaatbesprekingen in Egypte aandacht te besteden aan voedsel, om de opwarming van de aarde te beperken en toekomstige hongersnoden te voorkomen. Ze waarschuwde dat "miljoenen zouden kunnen lijden onder voedselonzekerheid als de klimaatonderhandelingen niet ingaan op de banden met voedsel en landbouw". Ze verwees ook naar de Methane Pledge om voedselsystemen op te nemen in het klimaatbeleid. Ze verwees ook naar "de 12 biljoen dollar die de wereld uitgeeft aan de verborgen kosten van voedsel". Gezondheidszorgkosten (bijv. voor obesitas) of schadekosten van voedselgerelateerde BKG-emissies zijn niet inbegrepen in de voedselprijzen; als dit zou gebeuren, zouden de voedselprijzen in supermarkten worden verdubbeld. Voedselproducten met echte prijzen, zoals vlees en zuivel, kunnen helpen om externe kosten te internaliseren, vergelijkbaar met CO2-belastingen in energiesystemen.

Media contact

Jeroom Remmers

Oprichter Carbon Pricing Food Coalition  https://futurefoodprice.org

Directeur True Animal Protein Price Coalition https://tappcoalition.eu

Tel/WhatsApp: 0031622407712
info@tappcoalitie.nl

5-1638352852.jpg
bannerwebsite-1635944113-1638352859.jpg