« »Reactie Tapp Coalitie Klimaatakkoord: blij met erkenning kabinet van noodzaak 50% reductie vleesconsumptie

Gepubliceerd op 28-06-2019

Reactie Tapp Coalitie Klimaatakkoord:  blij met erkenning 50% lagere vleesconsumptie

De Tapp Coalitie, waarin partijen op het gebied van voeding, milieu, dierenwelzijn en gezondheid samenwerken, is positief over het Klimaatakkoord (1) dat erkent dat consumenten vanwege het klimaat meer groenten en fruit en 50 procent minder dierlijke eiwitten zullen moeten eten, waaronder vlees en zuivel. In het klimaatakkoord zeggen supermarkten hierbij toe een grote rol te gaan spelen door ‘klimaatvriendelijke producten als gemakkelijkste en normaalste keuze voor consumenten te positioneren en het verleiden van de consument om meer plantaardige eiwitten te kopen ten opzichte van dierlijke producten ’. Eerder al berekende PBL (2) dat minder vlees en zuivelconsumptie leidt tot 5 Mton CO2 reductie in 2030 en 8 Mton CO2 reductie in 2050, terwijl de klimaatopgave in de landbouw binnen het Klimaatakkoord via technische maatregelen 6 Mton is.  

Jeroom Remmers, directeur van de Tapp Coalitie: ‘Opvallend is dat het klimaatakkoord op pagina 152 verhullend opschrijft dat partijen streven naar een 50 procent lagere consumptie van vlees en zuivel over 30 jaar. Want het klimaatakkoord stelt dat alle partijen erkennen dat in 2050 een 10-15 procent lagere consumptie van eiwitten nodig is (waaronder vlees en zuivel) en dat daarnaast een verschuiving nodig is naar een hogere consumptie van  groenten en fruit en minder vlees en zuivel, conform de adviezen van het Voedingscentrum. Die voedingsadviezen zijn in het Preventie Akkoord genoemd: we moeten van 38 kilo vlees per Nederlander naar 25 kilo vlees. Dat is 34 procent minder vlees. Samen met de 10-15 procent lagere consumptie van vlees uit het Klimaatakkoord, betekent dat een lagere vleesconsumptie van bijna 50 procent”.

Remmers: “Wat alleen nog ontbreekt in het klimaatakkoord, is een instrument om die vleesconsumptie te verlagen, want onduidelijk is of, hoe en wanneer supermarkten hier iets mee gaan doen. We denken graag met kabinet en stakeholders mee. De Tapp Coalitie heeft hiervoor een uitstekend voorstel ontwikkeld: de duurzaamheidsbijdrage op vlees met een Duurzaamheidsfonds landbouw en voeding. Hiermee kunnen klimaatambities in de landbouw zoals in het Klimaatakkoord zijn benoemd, financieel ondersteund worden, o.a. via carboncredits voor boeren. Maar dat kan  ook via nieuwe maatregelen zoals minder dieren per stal of bedrijf bij overstap naar twee of drie sterren van het Beter Leven keurmerk voor dierenwelzijn”. Remmers: “We zullen de Tweede Kamer na het zomerreces vragen een duurzaamheidsbijdrage op vlees (2 euro per kilo vlees) en het fonds voor landbouw, op te nemen in het Klimaatakkoord, voor het  gewenste verdienmodel in de landbouw voor klimaatprestaties. Dit voorstel (3) wordt breed gesteund door o.a. Dierenbescherming, Greenpeace, Milieudefensie, Urgenda, Oxfam Novib, Natuur en Milieu en Wakker Dier, naast de Tapp Coalitie partijen zoals Vereniging Arts en Leefstijl”.   

Het Rijk zal een publiekscampagne lanceren om burgers bewust te maken van de persoonlijke rol in de klimaattransitie en de nodige gedragsverandering.  De Tapp Coalitie denkt graag mee over de invulling van deze campagne over o.a. het minder kopen van vlees en zuivel. Het Rijk wil ook een voorbeeldrol spelen bij de overheidsinkopen van 77 miljard euro per jaar voor 1 Mton reductie. De Tapp Coalitie denkt graag mee over ‘true pricing’ en klimaatneutraaal vlees en zuivel bij overheidscatering.

Niet voor publicatie:

Meer info: Jeroom Remmers, directeur Tapp Coalitie, 06 22 40 77 12 info@tappcoalitie.nl  

De True Animal Protein Price Coalition (TAPP Coalitie), is een nieuwe organisatie in Amsterdam, in 2018 opgericht, die zich inzet voor het betalen van de 'echte' prijs van voedsel, inclusief afgewentelde kosten op milieu en gezondheid, te beginnen bij vlees en zuivel, Partners zijn o.a. Kipster, Eosta, Climate Neutral Group, Triodos Foundation, Varkens in Nood en de Vegetariersbond. 

1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatakkoord/documenten/rapporten/2019/06/28/klimaatakkoord

2 P. 188 https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-analyse-van-het-voorstel-voor-hoofdlijnen-van-het-klimaatakkoord-3380.pdf

3 https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/11108/lancering-klimaatmaatregel--minder-vlees--met-urgenda

landbouw-01561745020.jpg