« Ook LNV Commissie kringlooplandbouw - verdienmodellen pleit voor fonds voor landbouwsubsidies gevoed door heffingen »

Gepubliceerd op 09-10-2019

Deze week heeft Hester Maij, oud CDA gedeputeerde van de provincie Overijssel en nu werkzaam bij Friesland Campina, een rapport overhandigd aan LNV minister Schouten met een advies over hoe boeren de overstap kunnen maken naar kringlooplandbouw. 
In het voorstel wordt bepleit dat vervuiling wordt belast en dat inkomsten in een fonds worden gebracht voor uitkeringen aan de meest duurzaam producerende boeren. Ook EU landbouw subsidies moeten alleen gegeven worden aan  kringloopboeren die voldoen aan een aantal eisen, waarbij subsidies hoger zijn als het bedrijf duurzamer presteert. Het voorstel lijkt op het voorstel van de Tapp Coalitie, waarbij vanaf 2021 boeren en veehouders jaarlijks 600 miljoen euro subsidies ontvangen voor geleverde diensten op het gebied van milieu, klimaat, natuur en dierenwelzijn. Dit fonds (Fonds Eerlijke Voedselprijs) wordt gevoed uit betalingen door consumenten in de vorm van een hogere en eerlijke vleesprijs, te beginnen met ca. 20 euro cent per ons vlees.

Zie voor meer informatie het onderstaande artikel:

Commissie Nederlandse alleingang met kringlooplandbouw brengt boeren in financiële problemen.pdf

kringloop-landbouw-1570637234.jpg