« Eerlijk vleesprijs levert Nederland jaarlijks 800 miljoen euro welvaartswinst»

Gepubliceerd op 05-11-2019


Een eerlijke vleesprijs leidt tot een geraamde afname van de broeikasgasemissie met 4,2 Mton CO2-equivalenten in 2030, waarvan 2,7 Mton CO2-equivalenten in Nederland. Daarnaast neemt welvaart toe met 800 miljoen euro. De 'eerlijke vleesprijs' bijdrage kan gebruikt worden voor compensatie, van consumenten en boeren. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft in opdracht van de True Animal Protein Price Coalitie (Tapp Coalitie).

In deze youtube film is te zien hoe de eerlijke vleesprijs werkt wie profiteren: https://www.facebook.com/Urgenda/videos/1250520385147249/?t=5

Een eerlijke vleesprijs ofwel 'duurzaamheidsbijdrage' is een bijdrage die consumenten doen, boven op de retailprijs. De bijdrage reflecteert de externe maatschappelijke kosten van een product. Dit zijn kosten die nog niet in de prijs verrekend zijn, bijvoorbeeld kosten gerelateerd aan klimaatverandering, vermesting en fijnstofemissies. CE Delft heeft deze kosten eerder voor vlees bepaald in het rapport 'De echte prijs van vlees'.

Eerlijke vleesprijs
In de nieuwe studie heeft CE Delft gekeken wat de effecten zijn van invoering van een duurzaamheidsbijdrage vlees, in 2021, 2025 en in 2030. Er is gekeken wat het effect is op de vleesconsumptie en de milieuwinst in binnen- en buitenland die daarmee samengaat, hoeveel opbrengsten de bijdrage oplevert en wat het effect is op koopkracht van verschillende inkomensgroepen. De duurzaamheidsbijdrage vlees leidt tot een geraamde afname van de broeikasgasemissie met 4,2 Mton CO2-equivalenten in 2030, waarvan 2,7 Mton CO2-equivalenten in Nederland. Daarnaast neemt welvaart toe met 800 miljoen euro.

Externe kosten dalen
De duurzaamheidsbijdrage vlees maakt het voor de consument makkelijker om de duurzame keus te maken. Omdat de duurzaamheidsbijdrage direct gekoppeld is aan externe kosten, kan, indien op termijn de externe kosten in de sector dalen, de duurzaamheidsbijdrage vlees omlaag.

Compensatie consumenten of boeren
De duurzaamheidsbijdrage vlees kan gebruikt worden voor compensatie, van consumenten of van boeren. Denk bij consumenten aan een laag btw-tarief op groente en fruit en bij compensatie van boeren aan subsidies om te verduurzamen en daarmee de externe kosten te reduceren. Voor deze compensatiemaatregelen zijn verschillende varianten uitgewerkt.

Vergoeding externe kosten
Op lange termijn kan een duurzaamheidsbijdrage vlees worden uitgebouwd tot een 'vergoeding externe kosten'. Deze vergoeding is een maatregel waarin alle schakels in de ketens hun emissies monitoren en voor eigen emissies betalen, waarbij de eindrekening uiteindelijk ook bij de consument terechtkomt. De vergoeding is niet gebonden aan een specifiek product of dienst, en zou voor allerlei sectoren en producten een manier kunnen zijn om het principe 'de vervuiler betaalt' in praktijk te brengen.

Zie voor meer informatie het rapport Duurzaamheidsbijdrage vlees op de site van CE Delft.

CE_Delft_190106_Duurzaamheidsbijdrage_Vlees_Hoofdrapport_Def-3.pdf

bron: CE Delft, 04/11/19

duurzaamheid-01572983719.jpg