« 50 landbouw- en natuurorganisaties steunen 'true price' voedselproducten en Transitie Fonds»

Gepubliceerd op 14-01-2020

Vandaag hebben ruim 20 landbouw organisaties en 30 andere natuur- en milieu organisaties en bedrijven een 10 punten plan aangeboden aan Minister Carola Schouten (LNV) en aan Tweede Kamerleden van de LNV commissie, om concrete invulling te geven aan natuurinclusieve kringlooplandbouw. Een belangrijk onderdeel hiervan is stap 5:

"Voer een heffing op producten met verborgen, externe maatschappelijke kosten (true cost pricing) stapsgewijs in en gebruik het geld in een transitiefonds. Werk hier ook internationaal aan. Koppel het financieringssysteem aan doelenbeleid: Behoud het transitiefonds voor boeren en andere bedrijven uit de keten waarin beloningen gekoppeld aan doelen gestapeld kunnen worden tenminste tot 2040".

De TAPP Coalitie is een van de 50 partijen die het 10 punten plan steunt en mede heeft vorm gegeven. Wij zijn blij dat nu ook alle grote natuur- en milieu organisaties uit de Groene 11 (o.a. Greenpeace, WNF, Natuurmonumenten), samen met ruim 20 landbouw organisaties met een achterban van duizenden veehouders en akkerbouwers/tuinders, het uitgangspunt van 'true pricing' van voedsel omarmen en het voorstel van een groot Fonds om boeren te belonen voor duurzame landbouw.

IMG_4022-1.jpg

Op 4 november heeft de TAPP Coalitie hiervoor een concreet plan ingediend aan Carola Schouten: 'Samen op weg naar eerlijke wijze van beprijzing': https://www.tappcoalitie.nl/images/Voorstel-Tapp-Coalitie-eerlijke-beprijzinng-4-nov-2019-1572859174.pdf. Hierin wordt voorgesteld een heffing op externe milieukosten voor vlees in te voeren van 20-57 eurocent per 100 gram vlees en de opbrengst voor de helft te storten in een Fonds van 600 miljoen euro per jaar voor 30 subsidieregelingen voor milieu, klimaat, natuur, dierenwelzijn en kringloop landbouw. 

Carola Schouten nam vandaag dit plan in ontvangst en gaf aan het opnieuw te bestuderen. Carola Schouten heeft alle partijen die het 10 punten plan onderschreven uitgenodigd op het Ministerie voor overleg. De TAPP Coalitie zal ook daar het plan 'Samen op weg naar een eerlijke wijze van beprijzing' inbrengen. 

 

IMG-4022-1-1579013825.jpg
IMG-4016-1579013833.jpg
IMG-4024-1579013840.jpg