« EU Commissie: voedsel prijzen/ EU belastingen voortaan inclusief milieukosten»

Gepubliceerd op 21-05-2020

EU-Commissie: voedselbelasting, minder BTW op groenten en fruit voor gezondheid en milieu

reclame voor kiloknaller vlees moet stoppen: EU-gedragscode voor supermarkten
 
De True Animal Protein Price Coalition (TAPP Coalitie) verwelkomt de ‘Farm to Fork’ -Strategie, het Europese Green Deal-voorstel voor voedsel en landbouw dat vandaag, 20 mei 2020, door de Europese Commissie is gepubliceerd. Jeroom Remmers, directeur TAPP: “We zijn blij dat de Europese Commissie zegt dat de belastingstelsels van de EU ervoor moeten zorgen dat de voedselprijzen de werkelijke kosten van vervuiling, broeikasgasemissies en ontbossing weerspiegelen. We weten allemaal dat de EU-Commissie het hierbij over vlees heeft. De EU reageerde positief op ons plan voor 'eerlijke prijsvlees' dat we 4 februari in het EU-parlement presenteerden. De EU vraagt ​​ook een verbod op lage vleesprijzen”.
 
Op 5 februari presenteerde de TAPP Coalitie, een groep boeren, artsen, jongeren, voedingsbedrijven en NGO partners, een voorstel voor een 'eerlijke, echte vleesprijs' op EU-niveau. Hierbij zijn de kosten van broeikasgasemissies, stikstof, fijn stof en biodiversiteitsverlies opgenomen in de vleesprijs. Rundvlees zou het duurste worden, kippenvlees het minst. Het voorstel werd door veel belanghebbenden verwelkomd en kreeg wereldwijde media-aandacht. Het voorstel zou leiden tot 120 Mton CO2-reductie, drie procent van alle EU-CO2-emissies en boeren in de EU zouden 15 miljard euro extra kunnen krijgen uit de belastingopbrengst op vlees (32 miljard euro per jaar). Ook kan daaruit een btw-verlaging op groenten en fruit betaald worde om gezonde, duurzame voeding betaalbaarder te maken.
 
In Nederland toonde de TAPP Coalitie aan dat een meerderheid van 63 procent van de Nederlandse consumenten de eerlijke vleesprijs steunt. Op 22 april werd ook het TAPP Coalitie voorstel voor een eerlijke vleesprijs ondersteund in een regeringsbrief van minister van Financiën Wopke Hoekstra aan de Tweede Kamer. De reële prijs voor vlees (Hoekstra stelt een verbruiksbelasting voor) zou 1,7 miljard euro opleveren, de uitstoot van broeikasgassen zal verminderen met 2 Mton CO2 / jaar, de kosten voor gezondheidszorg met 57 miljoen euro dalen, terwijl het 8000 nieuwe patiënten voorkomt.
 
De ‘Farm to Fork’ Strategie heeft een EU-gedragscode voorgesteld voor supermarkten en voedselbedrijven om advertenties te verbieden die niet in overeenstemming zijn met gezonde, duurzame voedselkeuzes. De EU Commissie schreef: “Reclame voor vlees tegen zeer lage prijzen moet worden vermeden. We zullen deze toezeggingen volgen en wetsmaatregelen overwegen als er onvoldoende vooruitgang wordt geboekt. ” Jeroom Remmers: "We hopen dat als de EU-code niet werkt om lage vleesprijzen te verbieden, de Europese Commissie een richtlijn zal invoeren met geharmoniseerde tarieven voor vlees, inclusief vleesimport, en externe kosten van vlees zoals broeikasgasemissies en vervuiling".
 
De ‘Farm to Fork’Strategie kondigde belastingprikkels aan die de consumptie van voedsel met een hoge voetafdruk zouden kunnen verlagen. De EU Commissie schreef: “Belastingprikkels moeten ook de overgang naar een duurzaam voedselsysteem stimuleren en consumenten aanmoedigen om voor duurzame en gezonde voeding te kiezen. Het voorstel van de Commissie over btw-tarieven (momenteel in behandeling bij de Europese Raad van Ministers) zou de lidstaten in staat kunnen stellen gerichter gebruik te maken van tarieven, bijvoorbeeld ter ondersteuning van biologische groenten en fruit. De belastingstelsels van de EU moeten er ook naar streven ervoor te zorgen dat de prijs van verschillende voedingsmiddelen hun werkelijke kosten weerspiegelt in termen van gebruik van eindige natuurlijke hulpbronnen, vervuiling, broeikasgasemissies en andere externe invloeden op het milieu ”.
 
De EU ‘Farm to Fork’ Strategie werd samen met de EU-biodiversiteitsstrategie gepresenteerd, omdat voedsel ook zeer negatieve gevolgen heeft voor ontbossing en verlies van biodiversiteit. Jeroom Remmers: “We zijn blij dat de EU erkent dat voedsel zeer negatieve gevolgen heeft voor de biodiversiteit, en dat de EU wetgeving gaat maken ter voorkoming van het op de markt brengen van producten die verband houden met ontbossing. Op deze manier kunnen bepaalde soja- of vleesproducten onderdeel worden van een vergunning- of verbod systeem”. De EU zei ook dat "het EU handelsbeleid de biodiversiteit niet mag schaden". Jeroom Remmers: “De invoer van soja en rundvlees uit Zuid-Amerika moet worden heroverwogen als de EU het echt serieus neemt. We weten dat de hoofdoorzaak van dertig tot zestig procent van het wereldwijde verlies aan biodiversiteit gelinkt is aan voedselpatronen met vlees en zuivel” (bron: PBL en WWF UK). Remmers: “We roepen EU-besluitvormers op om InvestEU - het nieuwe publieke-private fonds voor natuurlijk kapitaal en circulaire economie - te gebruiken om ten minste 10 procent te investeren in campagnes van bedrijven, NGO- en overheden voor gezond en duurzaam voedsel: meer plantaardige eiwitten en minder dierlijke eiwitten, als showcase voor de VN Food Systems Summit in 2021 ”.
 
Niet voor publicatie: 
info: Jeroom Remmers, directeur TAPP Coalitie 0031 6 22 40 77 12 info@tappcoalition.nl
Bronvermeldingen:
 
EU Farm to Fork Strategy: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
 
Achtergrondinfo F2F Strategy en Biodiversity Strategy 20 mei 2020:
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
 
Rapport TAPP Coalitie 5 feb 2020: Aligning food pricing policies with the EU Green deal: https://drive.google.com/file/d/1TuFb2z75vacNpLR97Nx-Gb15PnxEvQKH/view
 
Media coverage over EU voorstel true price meat: https://tappcoalition.eu/nieuws
 
Brede Maatschappelijke Heroverwegingen met voorstel verbruiksbelasting vlees:
https://www.rijksfinancien.nl/bmh/bmh-10-naar-een-duurzamer-voedselsysteem.pdf. En: https://tappcoalition.eu/nieuws/13817/dutch-government-proposal-for--true-pricing--meat-presented-to-dutch-parlements-
 
China Global Television Network film van Tapp Coalition vleesbelastingvoorstel EU:
https://www.youtube.com/watch?v=1l1_zrcCGnM (55 sec).

Berichten in de media over F2F Strategie en vleesconsumptie: 

Reactie Greenpeace:

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/40115/reactie-eu-commissie-zegt-dat-de-vlees-en-zuivelproductie-het-klimaat-en-de-natuur-schaadt-maar-doet-niets/

Reactie o.a. LTO: https://www.foodlog.nl/artikel/bijval-en-kritiek-voor-timmermans-from-farm-to-fork-strategie/

Reactie GroenLinks/Bas Eickhout: https://groenlinks.nl/nieuws/nieuwe-europese-natuur-en-landbouwvisie-biedt-stevige-aanknopingspunten

Een tegengeluid van de Europese landbouw organisatie Copa Cogeca 20 mei 2020:
https://www.marketscreener.com/news/OPINION-PIECE-by-Joe-Healy-A-European-tax-on-meat-a-proposal-that-could-be-as-simplistic-as-count--30638770/

https://www.ad.nl/buitenland/plan-timmermans-europeanen-moeten-anders-gaan-eten~a99707d5/

farmtoforkfoto-1590094680.png