« Beleggersorganisatie FAIRR: heffingen op vlees kunnen 11 miljard euro kosten voor top-40 vleesbedrijven»

Gepubliceerd op 01-07-2020

Vleesbedrijven kunnen te maken krijgen met een koolstofbelasting van $ 11 miljard

1 juli 2020, Londen

FAIRR, een netwerk van investeerders die gezamenlijk 20 biljoen dollar beheren aan belegd vermogen, wijst op investeringsrisico's als de belastingen op broeikasgassen worden uitgebreid tot landbouw. 

Een nieuw rapport, uitgebracht in de London Climate Action Week, benadrukt het "groeien van momentum" onder beleidsmakers om koolstofbelastingen toe te passen op de uitstoot van landbouwhuisdieren.

Nieuw-Zeeland zou het eerste land zijn dat vee opneemt in zijn emissiehandelssysteem. FAIRR heeft koolstofbelastingen op vlees opgenomen in zijn allereerste financiële model voor 40 wereldwijde vleesreuzen - en merkt op dat hoge koolstofbelastingen hen in 2050 tot 11,6 miljard dollar aan EBITDA kunnen kosten. Uit een nieuw rapport over het concept van 'vleesbelasting' is gebleken dat er momentum komt om de uitstoot van landbouwhuisdieren op te nemen in de koolstofprijsstelling en andere belastingstelsels, aangezien beleidsmakers de schadelijke effecten van de sector op het milieu en de menselijke gezondheid willen verminderen.

Het onderzoek is geproduceerd door het FAIRR Initiative, een wereldwijd netwerk van investeerders die meer dan $ 20 biljoen aan activa beheren, en die deze bevinding ook hebben ingebouwd in een hulpmiddel om investeerders te helpen de kosten van koolstofbelastingen op landbouwemissies te waarderen in hun waarderingen van grote vleesbedrijven. De tool berekent dat CO2-belasting tegen 2050 een 40 toonaangevende vleesbedrijven * tot $ 11,6 miljard aan EBITDA kan kosten, wat neerkomt op een gemiddelde impact van 5% van de inkomsten van elk bedrijf.

Het rapport getiteld ‘The Livestock Levy: Progress Report’ bouwt voort op een witboek uit 2017 over deze kwestie. Hoogtepunten van het rapport zijn onder meer:

Beleidsdiscussies: het rapport beoordeelt recente beleidsdiscussies over de kwestie van extra belastingen op vlees, waaronder een onderzoek in opdracht van de Nederlandse regering naar 'eerlijke vleesprijzen' en de Climate Change Response (Emissions Trading Reform) Wijzigingswet in Nieuw-Zeeland, wat veehouderij  emissies op bedrijfsniveau vanaf 2025 belast binnen de emissierechtenregelingen van het land.
Klimaat: In het kielzog van de COVID-19-pandemie (een zoönotische ziekte die van dier op mens is overgegaan) staan ​​de menselijke gezondheidsproblemen die verband houden met vlees momenteel in de schijnwerpers. Het rapport stelt vast dat, naast deze groeiende gezondheidsproblemen, de milieu-impact van vlees bijzonder urgent is geworden voor beleidsmakers, en dat het waarschijnlijk is dat investeerders materiële risico's zullen overwegen.
Transitie: het rapport zegt dat progressieve wetgeving de inkomsten uit de belasting op vlees waarschijnlijk zal koppelen aan specifieke maatschappelijke voordelen, zoals lagere prijzen voor groenten en fruit of steun aan boeren om de overgang naar meer klimaatvriendelijke producten te helpen bevorderen.
Naast het rapport heeft FAIRR vandaag ook zijn Coller FAIRR Climate Risk Tool opnieuw uitgebracht, waarmee beleggers deze bevindingen praktisch kunnen toepassen in hun portefeuillebeheer.

De tool maakt gebruik van prognoses van de IEA World Energy Outlook om te concluderen dat de vleessector in 2050 CO2-belastingen tot $ 53 ton / co2-e in Noord-Amerika en Europa ($ 27 ton / co2-e in alle andere regio's) zouden kunnen bedragen. De tool stelt investeerders in staat om deze en andere potentiële klimaatrisicokosten te waarderen in hun langetermijnwaarderingen van voedingsbedrijven.

De bijgewerkte Coller FAIRR Climate Risk Tool biedt mogelijkheden voor de analyse van de klimaatrisico's waarmee 40 toonaangevende dierlijke eiwitbedrijven worden geconfronteerd en hun vermogen om die risico's te beperken; bijvoorbeeld door te diversifiëren naar alternatieve eiwitten. Het stelt beleggers ook in staat om hun eigen bedrijfsgegevens in te voeren om de impact van klimaatrisico's op deelnemingen binnen hun portefeuilles te beoordelen en te vergelijken.

Jeremy Coller, oprichter van FAIRR en Chief Investment Officer van Coller Capital zei: "Er is steeds meer consensus dat we het Klimaatakkoord van Parijs niet kunnen bereiken, tenzij we het hebben over industriele veehouderij  - een sector die meer broeikasgassen uitstoot dan alle vliegtuigen, treinen en auto's ter wereld bij elkaar. Dat zorgt in beleidskringen voor meer vaart om koolstofbelastingen toe te passen op de vleesindustrie. De regering van Nieuw-Zeeland heeft wetgeving vastgesteld om de uitstoot van landbouwbedrijven vanaf 2025 te meten en te prijzen, en er is een duidelijk risico voor de sector dat andere regelgevers dit voorbeeld zullen volgen. Beleggers beginnen dit  te waarderen in hun langetermijnwaarderingen van vleesbedrijven, met behulp van FAIRR's Climate Risk Tool.

“Een analyse van de hoofdoorzaak van de COVID-19-pandemie zal waarschijnlijk aantonen dat de vlees- en visindustrie dringend behoefte heeft aan betere bioveiligheids- en screeningmethoden. Wie betaalt? In het post-COVID-landschap bestaat het risico dat overheden stoppen met het subsidiëren van de veehouderij en deze gaan belasten. ”

Karen Lockridge, directeur van ESG Investing bij Canada Post Corporation, zei: "De Coller FAIRR-tool voor klimaatrisico's biedt belangrijke inzichten in het prestatievermogen van de onderneming voor opwaartse en neerwaartse bewegingen, die rechtstreeks worden beïnvloed door de manier waarop de onderneming in haar bedrijfsstrategie reageert op klimaatgerelateerde risico's. Deze informatie kan onze inspanningen op het gebied van bedrijfsbeheer ondersteunen. Eiwitproducenten zullen direct worden getroffen door de opwarming van de aarde en het model laat zien hoe belangrijk het is om nu verlichtende maatregelen te nemen. ”

Jeroom Remmers, directeur van de True Animal Protein Price Coalition (TAPP) zei: "Sinds het FAIRR-rapport over de belasting op vlees in 2017 is het gesprek over de prijsstelling van vlees in Europa volledig verschoven. Cruciaal is dat de TAPP-coalitie heeft geconstateerd dat de meerderheid van de consumenten nu een vleesbelasting zal steunen als andere voedselproducten zoals groenten in prijs worden verlaagd.  Beleidsmakers zoals de EU-Commissie zijn ontvankelijker dan ooit.

Het is van vitaal belang dat investeerders zoals het FAIRR-netwerk achter deze zaak gaan staan ​​en hun invloed gebruiken om ervoor te zorgen dat de voedselprijzen de werkelijke kosten van vervuiling, emissies en ontbossing in hun toeleveringsketens weerspiegelen." Er mag best gelobbyd worden hiervoor in Brussel. De risico's zijn te groot als de vleesconsumptie mondiaal blijft groeien en het klimaatprobleem en het ontbossingsprobleem alleen maar groter maakt. 

Opmerkingen voor de redacteur

Neem voor meer informatie contact op met:

Sophie Grant, ESG Communications,
t: + 44 (0) 7817 371 323 | e: sophie@esgcomms.com;
Het volledige ‘Livestock Levy: Progress Report’ is op verzoek verkrijgbaar.
De 40 bedrijven die zijn beoordeeld door de Coller FAIRR Climate Risk Tool zijn: AACo, Astral, Bachoco, Bell Food Group, BRF, Cal-Maine, Cherkizovo, COFCO, CP Foods, Cranswick, Fucheng
GFPT, Great Wall, Grupo Bafar, Grupo Nutresa, Hormel, Inghams, Japfa, JBS, LDC, Maple Leaf Foods, Marfrig, MHP, Minerva, New Hope, NH Foods, PrimaHam, QAF, QL Resources, RCL Foods, San Miguel, Sanderson Farms, Scandi Standard, Seaboard, Shunxin Agriculture, Sunner, Thai Foods, Tyson Foods, Venky's, WH Group.

Over het FAIRR-initiatief

Het FAIRR Initiative is een gezamenlijk investeerdersnetwerk, opgericht door de Jeremy Coller Foundation. Haar missie is om een ​​wereldwijd netwerk van investeerders op te bouwen die gefocust en betrokken zijn bij de risico's die verbonden zijn aan intensieve dierlijke productie binnen het bredere voedselsysteem. FAIRR helpt beleggers om hun invloed als verantwoordelijke rentmeesters van kapitaal uit te oefenen om de langetermijnwaarde van hun beleggingsportefeuilles te behouden en te beschermen. Dit is het tweede jaar van de Coller FAIRR Protein Producer Index, die op de shortlist stond van de door de VN ondersteunde Principles for Responsible Investment als ESG Research Report of the Year. www.fairr.org

money-01593632412.jpg
stock-exchange-01593632482.jpg
stock-exchange-01593632516.jpg