« CDA- en VVD-leden willen hogere, eerlijke vleesprijs in verkiezingsprogram»

Gepubliceerd op 01-12-2020

1 december 2020

Een meerderheid van 67%, resp. 72% van de CDA- en VVD-stemmers wil best een heffing op vlees van 1 euro per kilo betalen als dit veehouders helpt met duurzaamheid en dierenwelzijn, bleek vorige week uit consumenten enquetes. https://www.dvj-insights.com/support-for-meat-tax-study-dvj-insights-tapp-coalition/

Daarom is de achterban van zowel CDA als VVD ontevreden over het concept verkiezingsprogramma als het gaat om vlees en het milieu. Bij de VVD, waar het woord vlees maar liefst 15 keer in het concept verkiezingsprogramma stond met vooral de term 'kweekvlees', heeft Liberaal Groen, het milieunetwerk van de VVD, een amendement over een hogere vleesprijs ingediend.. Alle VVD-leden kunnen op 12 december voor dit amendement stemmen. 

Bij het CDA heeft CDA Duurzaamheidsnetwerk en CDA Midvoor een vergelijkbaar amendement ingediend om boeren te helpen aan een eerlijke vleesprijs. De CDA leden kunnen 11 december online stemmen over dit amendement. 

De TAPP Coalitie roept leden van VVD en CDA op om online te gaan stemmen op dit amendement en hoopt dat de partijbesturen een positief stemadvies geven, gezien de grote meerderheid bij de CDA- en VVD-kiezers die graag iets meer betalen voor vlees voor het goede doel. 

Amendement A45 ingediend door Liberaal Groen VVD, stemming 12 december op online VVD congres door VVD leden na regel 3023: (nieuwe tekst) Verduurzaming land- en tuinbouw

De veehouderij is nergens efficiënter dan in Nederland. Dat mag in de prijs van vlees iets meer gewaardeerd worden. Wanneer externe milieueffecten van de vleesproductie worden meegenomen in de prijs, wordt het voor de boer mogelijk om nog verder te innoveren en te verduurzamen op vlak van broeikasgassen, fijn stof en stikstof. 

Toelichting:

Vlees zorgt voor aanzienlijke milieuproblemen, o.a. aangaande stikstofuitstoot en broeikasgassen. Bij het opnemen van de externe milieukosten in de vleesprijs gaat de consument iets meer per kilo vlees betalen. Dit kan veehouders 600 mln euro per jaar extra opleveren. Deze opbrengsten kunnen worden gebruikt voor zaken als een fonds om overschakeling naar duurzame landbouw makkelijker te maken, zoals emissiearme en diervriendelijke stalsystemen, het verhogen van de grondwaterstand onder veenweidegebieden en meer ruimte voor natuurbeheer door boeren. De Duitse Landbouwminister werkt aan een vergelijkbare dierenwelzijnsheffing op vlees.  https://tappcoalitie.nl/nieuws/12336/meerderheid-nederlanders-kiest-voor-eerlijke-vleesprijs-met-opbrengst-voor-boeren-en-voor-goedkopere-groenten-en-fruit

Amendement 271 voor het concept verkiezingsprogramma, ingediend door CDA Duurzaamheidsnetwerk en CDA Midvoor. Op 11 en 12 december wordt hierover gestemd door CDA leden.

Amendement duurzaamheidsheffing landbouw:

•       Huidige tekst: ‘’Wij blijven ons inzetten voor een betere en eerlijke prijs voor de boer. Daarvoor komt er een voedselscheidsrechter als marktmeester tussen boeren, de groothandel en consumenten en bieden wij de consument meer transparantie over de herkomst en productiewijze van ons voedsel. In Europees verband zetten we ons in voor een lagere btw op groenten en fruit dat in Europa is geteeld.’’ (pag. 65)

•       Voorstel voor aanpassing: “Wij blijven ons inzetten voor een betere en eerlijke prijs voor de boer. Daarvoor komt er een voedselscheidsrechter als marktmeester tussen boeren, de groothandel en consumenten en bieden wij de consument meer transparantie over de herkomst en productiewijze van ons voedsel. Verder komt er een duurzaamheidsheffing op vlees, die wordt ingezet ten behoeve van de duurzame landbouw en veeteelt. In Europees verband zetten we ons in voor een lagere btw op groenten en fruit dat in Europa is geteeld”.

·       Argumentatie: vlees zorgt voor aanzienlijke milieuproblemen, o.a. aangaande stikstofuitstoot en broeikasgassen. Bij een dergelijke heffing gaat de consument iets meer per kg vlees betalen. Dit kan veehouders 600 mln euro per jaar extra opleveren. Deze kunnen worden gebruikt voor zaken als een fonds om overschakeling naar duurzame landbouw makkelijker te maken, zoals het ondersteunen van biologische vlees- en melkveehouders. Biologische melkveehouders maken bijvoorbeeld gemiddeld genomen verlies op hun productie, concludeerde onlangs de ACM na een onderzoek van Universiteit Wageningen. Omschakelsubsidies kunnen helpen de kostendaling tijdens en na omschakeling op te vangen. De Duitse CDU Landbouwminister werkt aan een vergelijkbare dierenwelzijnsheffing op vlees. Een meerderheid van CDA stemmers steunt deze eerlijke, hogere vleesprijs, blijkt uit enquêtes.

Amendement CDA; rol overheid bij eerlijke prijzen voor milieukosten van boeren (positief stemadvies verkiezingscommissie): 

De doelmaatregelen voor de lange termijn bepalen de milieugebruiksruimte voor de landbouw, inclusief de eerder gestelde limieten op fosfaat en stikstofemissies. Wij stimuleren de sector om zelf met plannen te komen om deze doelen te realiseren. De plannen vragen om inspanningen van de hele keten: van boeren, verwerkers van agrarische producten en andere partners in de keten.

Initiatieven van boeren om (nog) duurzamer te werken leiden nog te vaak tot meer kosten en minder opbrengst. Het CDA blijft werken aan een eerlijke prijs waarin de kosten voor verduurzaming worden meegenomen. Zolang de markt dit niet regelt is de overheid mede aan zet. Omdat geen boer groen kan doen, als hij of zij rood staat, willen wij dat banken en de overheid ondersteuning bieden om financiering mogelijk te maken. Omdat de financieringsproblematiek zich niet beperkt tot de primaire investering, breiden we daarnaast het bestaande Omschakelfonds van investeringskredieten uit met een risico- en transitiefonds.

Uit eerder onderzoek bleek eind 2019 dat 62% van de VVD-stemmers en 54% van de CDA stemmers akkoord is het een heffing op vlees (eerlijke vleesprijs) zoals TAPP Coalitie dit voorstelt.

https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/12336/meerderheid-nederlanders-kiest-voor-eerlijke-vleesprijs-met-opbrengst-voor-boeren-en-voor-goedkopere-groenten-en-fruit

cda-vvd-logo-1606837531.png
mark-rutte-01606837540.jpg
hugo-de-jonge-lg-1606837593.jpg