« Opinie: CDA-leden, stem voor amendement eerlijke vleesprijs voor veehouders en milieu »

Gepubliceerd op 06-12-2020

Op 8 december mogen CDA-leden online stemmen over de ingediende amendementen voor het CDA- verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar. Vanaf 14.30 u. mag in deelsessie 5 (landbouw) door de CDA-leden gestemd worden of veehouders financieel 600 miljoen euro per jaar krijgen, via bijvoorbeeld 10 eurocent per 100 gram vlees (duurzaamheidsbijdrage). Het CDA Duurzaamheidsnetwerk heeft dit amendement ingediend en staat hierin een groenere koers in dan de CDA verkiezingscommissie, die het amendement ontraadt. Gaan de CDA leden het CDA groener maken en gaan zij veehouders financieel steunen? 

De extra financiële steun voor veehouders via een iets hogere vleesprijs, is ook in Duitsland in voorbereiding. CDU landbouwminister Julia Klockner wil een heffing van 40 eurocent per kg vlees voor verbetering van dierenwelzijn en milieu door veehouders (verbruiksbelasting, ofwel een accijns, die geen vleestax heet maar een Tierwohl Abgabe).

Op 22 april 2020 stuurde CDA Minister Wopke Hoekstra een regeringsbrief naar de Tweede Kamer met een voorstel over een verbruiksbelasting op vlees op milieugrondslag, waarbij de opbrengsten van zo’n 1,7 miljard euro per jaar ten goede komen aan verduurzaming van de landbouw en het goedkoper maken van groenten en fruit. Het voorstel levert volgens de regeringsbrief 2 Mton CO2-reductie op; bijna zoveel als het afkoppelen van een kolencentrale. Iets duurder vlees is dus een heel goedkope manier om broeikasgassen te verlagen. Bovendien gaan we zo gezonder eten waardoor er jaarlijks 8000 minder nieuwe patiënten bijkomen en de zorgkosten jaarlijks met miljoenen euro’s dalen. Het plan stond in de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen, een reeks voorstellen van top ambtenaren en planbureau's voor de volgende regering. 

Ook het CDA Duurzaamheidsnetwerk, is voor een eerlijke vleesprijs. Zij schreven aan de opstellers van het CDA- verkiezingsprogramma: "De overheid neemt de regie in het organiseren van ‘true pricing’ waarbij de werkelijke maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld milieukosten, worden doorberekend. Deze nu nog verborgen kosten kunnen daarmee zichtbaar worden gemaakt en vertaald worden naar de gebruiker." Omdat deze tekst niet werd opgenomen, werd een amendement voor de huidige tekst ingediend. Dit amendement stelt: “Wij blijven ons inzetten voor een betere en eerlijke prijs voor de boer. Daarvoor komt er een voedselscheidsrechter als marktmeester tussen boeren, de groothandel en consumenten en bieden wij de consument meer transparantie over de herkomst en productiewijze van ons voedsel. Verder komt er een duurzaamheidsheffing op vlees, die wordt ingezet ten behoeve van de duurzame landbouw en veeteelt. In Europees verband zetten we ons in voor een lagere btw op groenten en fruit dat in Europa is geteeld”.

Argumentatie: “Vlees zorgt voor aanzienlijke milieuproblemen, o.a. aangaande stikstofuitstoot en broeikasgassen. Bij een dergelijke heffing gaat de consument iets meer per kg vlees betalen. Dit kan veehouders 600 mln euro per jaar extra opleveren. Deze kunnen worden gebruikt voor zaken als een fonds om overschakeling naar duurzame landbouw makkelijker te maken, zoals het ondersteunen van biologische vlees- en melkveehouders. Biologische melkveehouders maken bijvoorbeeld gemiddeld genomen verlies op hun productie, concludeerde onlangs de ACM na een onderzoek van Universiteit Wageningen. Omschakelsubsidies kunnen helpen de kostendaling tijdens en na omschakeling op te vangen. De steun binnen CDA en de maatschappij groeit voor een eerlijke vleesprijs waarbij de opbrengst, net als in een vergelijkbaar Duits CDU voorstel van Landbouw Ministers Klockner / Borchert, ten goede komt aan veehouders voor dierenwelzijn en milieu. Volgens een recente DVJ Insight enquête is 67% van de CDA/CU/SGP leden op deze manier voor een heffing op vlees van minstens 10 eurocent per 100 gram vlees". zie https://www.dvj-insights.com/support-for-meat-tax-study-dvj-insights-tapp-coalition/

Bent u CDA-lid? Stem dan op het amendement over een eerlijke vleesprijs!

Maarten Rigter, bestuurslid CDA Duurzaamheidsnetwerk, portefeuillehouder landbouw en veeteelt.

Jeroom Remmers, voorzitter werkgroep eerlijke voedselprijzen, CDA Duurzaamheidsnetwerk

 

veehouderij-01607284979.jpg
veehouderij-11607284980.jpg
boerderij-01607285026.jpg
boerderij-11607285027.jpg
boerderij-21607285028.jpg