« 54% CDA-leden wil duurzaamheidsheffing vlees in CDA-verkiezingsprogram»

Gepubliceerd op 08-01-2021

Morgen finale stemming bij CDA-verkiezingscongres

8 januari 2021

Zojuist is een historisch amendement over een duurzaamheidsheffing op vlees met 54% aangenomen door de CDA leden voor het CDA verkiezingsprogramma, tegen de wil van de verkiezingscommissie en het partijbestuur. Dit is historisch te noemen om twee redenen: omdat CDA-leden haast nooit afwijken van het stemadvies en omdat het een vleesheffing betreft waar CDA tot nu toe tegen was. Het amendement was ingediend door het CDA Duurzaamheidsnetwerk. Zowel boeren en overige CDA-leden stemden vandaag mee. 

De stemming was een voorronde van het partijcongres bij een deel van de CDA-achterban: het amendement wordt 9 januari opnieuw in stemming gebracht bij het grotere verkiezingscongres. Als 68% van de CDA-leden voor het vlees-amendement had gestemd, was het amendement zonder extra stemming direct overgenomen in het CDA-programma. Dus als er 9 januari zo'n 15-20 mensen extra aanwezig waren die het standpunt van het CDA Duurzaamheidsnetwerk hadden onderschreven, dan zou in het CDA verkiezingsprogramma nu staan dat er een milieuheffing op vlees moet komen met de heffingsopbrengst voor veehouders. 

Dit historische CDA amendement gaat over een eerlijke vleesprijs als waardering voor veehouders voor inspanningen op milieu en dierenwelzijn . Een bedrag van minimaal 600 mln euro per jaar komt vrij voor veehouders. Dit is omgerekend ca. 25.000 euro per veehouder, betaald door de consument. Volgens RTL nieuws en enquêtes wil 67% van de CDA stemmers zo’n duurzaamheidsheffing betalen en 63% van de Nederlanders ook.  zie: https://www.dvj-insights.com/support-for-meat-tax-study-dvj-insights-tapp-coalition/

De Duitse CDU landbouw minister Julia Klöckner en het Duitse Parlement hebben al ingestemd met een vergelijkbare extra betaling van 40 eurocent per kg vlees. Dit levert Duitse veehouders miljarden euro’s op per jaar voor dierenwelzijn en milieu. Waarom zou dit in Nederland ook niet kunnen? Op 20 april 2020 heeft Wopke Hoekstra al een regeringsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin ook het voorstel voor een reële beprijzing op vlees is opgenomen (Brede Maatschappelijke Heroverwegingen. Volgens dit door planbureau’s doorgerekende plan zou er een verbruiksbelasting op vlees kunnen komen waarin consumenten extra betalen voor milieukosten (o.a. broeikasgassen en stikstof). Dit verlaagt broeikasgasemissies volgens de regeringsbrief met 2 Mton CO2-eq per jaar. Dit betekent een reductie van 1,1% van alle Nederlandse broeikasgassen en draagt zo bij aan het aanscherpte EU-doel van 55% CO2-reductie in 2030 in plaats van 40% CO2-reductie in 2030, waar afgelopen december over werd besloten.  

De reële beprijzing van vlees levert volgens de regeringsbrief ook een verlaging op met miljoenen euro's per jaar van de zorgkosten, omdat we door minder vlees te eten gezonder eten en er 9000 minder chronisch zieken bij komen per jaar dankzij aan vleesconsumptie gerelateerde risico op diabetes 2, hart- en vaatziekten en darmkanker. In tijden van corona is dit erg belangrijk.

Volgens de regeringsbrief levert een reële beprijzing op vlees jaarlijks 1,7 miljard euro. Hiervan zou 600 miljoen euro per jaar benut kunnen worden voor extra betalingen aan veehouders voor verbetering op het vlak voor milieu, natuur en dierenwelzijn, verlaging van de btw op groenten en fruit en compensatie van lage inkomens. Dit plan bepleit de TAPP Coalitie, een groep boeren, voedselbedrijven, artsen, jongeren, milieu- en dierenwelzijnsorganisaties. Dit voorstel is in grote lijnen opgenomen in de verkiezingsprogramma’s van D66, GroenLinks, PvdD en in mindere mate PvdA, Christen Unie en SGP. Als CDA ook voor een duurzaamheidsheffing op vlees is, is de kans groot dat een meerderheid in de Tweede Kamer het plan steunt of dat het terugkomt in het volgende regeerakkoord.

Meer info: Jeroom Remmers, directeur TAPP Coalitie en voorzitter werkgroep eerlijke voedselprijzen CDA Duurzaamheidsnetwerk. 06 22 40 77 12. info@tappcoalitie.nl

Naschrift 9 januari 2021: Op het plenaire CDA congres 9 januari kreeg amendement 271 over vlees na een herstemming geen meerderheid. Het is niet duidelijk of er bij de eerste stemming wel een meerderheid was; er waren technische storingen en ook bij de tweede stemming konden veel CDA leden niet meestemmen, werd via de chat aangegeven. Het CDA Duurzaamheidsnetwerk heeft daarom een email verstuurd met procedurele vragen.

bronnen: 

Tekst CDA-Duurzaamheidnetwerk amendement 271 over duurzaamheidsheffing vlees:

https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/CDA/Partij/Partijcongres%202020/Versie%20website%206%20januari%20-%20deelsessie%205%20-%20paars.pdf

Regeringsbrief aan Tweede Kamer 22 april 2020 over reele beprijzing vlees:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/20/bmh-10-naar-een-duurzamer-voedselsysteem

Voorstel TAPP Coalitie voor eerlijke, hogere vleesprijs met heffingsopbrengst voor duurzame boeren en voor consumenten: 

https://www.tappcoalitie.nl/nieuws/12344/lancering-voorstel-tapp-coalitie--samen-op-weg-naar-een-eerlijke-wijze-van-beprijzen--en-onderzoeksrapport--duurzaamheidsbijdrage-vlees-

ridderzaal-01610122961.jpg
supermarket-01610123031.jpg