« Brede steun voor heffing vlees/zuivel in nieuwe voedselbrief kabinet »

Gepubliceerd op 12-04-2023

Binnenkort stuurt het Ministerie van LNV (mede namens het ministerie van VWS) een brief over de concrete invulling van het voedselbeleid naar de Tweede Kamer. De vorige voedselbrief van het kabinet aan de Tweede Kamer was van 29 maart 2021 en nu is de vertaalslag nodig naar concrete maatregelen om de doelen die vorig jaar genoemd zijn waar te maken. In deze brief werd het doel gesteld van een 50-50 verhouding dierlijke en plantaardige eiwitten in ons eetpatroon in 2030. Dat is nu 60-40 in het voordeel van dierlijke eiwitten zoals vlees en zuivel. Concreet betekent dit dat er over 6,5 jaar bijna 20% minder vlees en zuivel geconsumeeerd zou moeten worden. Er waren vorig jaar echter nog geen uitspraken gedaan over hoe we daar moeten komen, al werd toen wel een onderzoek aangekondigd naar een belasting op vlees. Daar kwam echter kritiek op in het parlement.

Samen met de leden van de Transitie Coalitie Voedsel (TcV) Kerngroep Eiwittransitie, waar ook Wereld Natuur Fonds, IUCN NL, Green Protein Alliance, TAPP Coalitie en Proveg lid van zijn, heeft TcV een brief opgesteld met aanbevelingen en maatregelen om de eiwittransitie te versnellen, binnen een integraal voedsel- en gezondheidsbeleid waarin duurzaamheid en gezondheid en landbouw en voedsel samenkomen. Normering en beprijzing staan hierin centraal. Dat is in lijn met de aanbevelingen die 13 maart 2023 werden gedaan door het advies rapport IBO/Klimaat (waar een heffing op vlees en zuivel ook een belangrijk onderdeel van was) en vanuit een eerdere evaluatie van het voedselbeleid. De TcV Kerngroep Eiwittransitie legt in hun brief de focus op drie overkoepelende thema’s: een gezonde en duurzame leefomgeving, prijsmaatregelen en het creëren van een integraal en eenduidig beleid. Ook wordt benadrukt: vermindering van reclame van dierlijke producten buiten de Schijf van Vijf, aanpassing van de Wet Loonbelasting zodat werkgevers hun werknemers kunnen voorzien van een gezonde en duurzame lunch, het bieden van meer instrumenten voor gemeenten om een gezonde voedselomgeving te bevorderen, en de afschaffing van btw op ongesneden groenten en fruit, naast verbreding van het lopende onderzoek naar afschaffing btw voor alle peulvruchten en plantaardige alternatieven voor vlees, vis en zuivel. Wij hopen deze maatregelen terug te zien in de volgende voedselbrief.

Lees onze brief aan de minister van LNV en de staatssecretaris van VWS (met cc Tweede Kamer) hier. TAPP Coalitie is blij dat de heffing op vlees en zuivel door heel veel maatschappelijke organisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds, gesteund wordt. Uit onderzoek van Ipsos  in februari 2023 bleek ook dat bijna 60% van de bevolking dit ook steunt, mits de heffingsopbrengst goed wordt besteed. 

Schermafbeelding-2021-09-22-om-23-17-28-1681329124.jpg