« EU Commissie lanceert kick off meeting Emissie Handel Systeem landbouw»

Gepubliceerd op 20-06-2024

19 juni kondigde de Europese Commissie tijdens een startbijeenkomst in Brussel nieuwe impactstudies aan over een mogelijk nieuw emissie handels systeem voor broeikasgassen voor de landbouw- en voedingssector (Ag-ETS of ETS3). De Europese Commissie (Directoraat Klimaat) start een reeks nieuwe studies en vijf technische workshops, gecoördineerd door Trinomics, om in 2026 een nieuw beleidsvoorstel voor een Ag-ETS mogelijk te maken. De titel van het evenement was: 'Incentivising climate action for a sustainable and competitive agri-food value chain'. Organisaties en belanghebbenden die betrokken willen worden bij de technische workshops in het komende jaar, kunnen zich voor 19 juli registreren op https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/agri-food-climate-technical-workshops

Voorlopige data voor de workshops zijn 15 oktober (over effectiviteit), 3 december (over concurrentievermogen), 4 februari 2025 (over cohesie) en 8 april 2025 (over faciliterend beleid). In september is de eerste workshop over beleidsopties gepland.

Organisaties die input willen leveren voor de nieuwe impactstudies, kunnen dit doen via dit e-mailadres: agri-food-climate@trinomics.eu

photoAgriETSevent19thJune2024.jpg

Veel steun van bedrijven voor Agri-ETS downstream optie voor slachterijen en zuivelfabrieken

Tijdens het evenement verwees Jeroom Remmers, directeur van de TAPP-coalitie, naar een brief die aan Ursula von der Leyen en anderen is gestuurd om een downstream Agri ETS-optie voor slachterijen en zuivelfabrieken te ondersteunen. Deze brief is mede ondertekend door de European Alliance for Plantbased Food (EAPF) die bedrijven en NGO's vertegenwoordigt, terwijl TAPP Coalitie 3000 Europese bedrijven en vele NGO's waaronder boerenorganisaties vertegenwoordigt. Deze brief kan nog steeds medeondertekend worden door bedrijven of non-profitorganisaties, omdat de brief in de herfst naar nieuwe EU Commissarissen en Europarlementariërs gestuurd zal worden. Remmers vroeg de panelleden (waaronder vertegenwoordigers van boerenbond Copa Cogeca, FoodDrink Europe, BEUC, WWF en Rabobank) of ze blij zijn met deze steun van zoveel bedrijven, en hij vroeg Trinomics ook of er een nieuwe studie kan worden ontwikkeld over een ETS voor supermarkten en (grote) horeca bedrijven. Maarten Wolters van Trinomics antwoordde dat deze ETS-optie zou kunnen worden opgenomen in nieuwe effectstudies, maar dat er redenen waren om dit niet op te nemen in het eerste Trinomics-rapport dat in november 2023 werd gepubliceerd.

Feedback van stakeholders 

Wolters vroeg Agnese Ruggiero, de vertegenwoordiger van FoodDrink Europe, hoe zij de steun voor het downstream Ag-ETS door grote voedselbedrijven, ook onderdeel van FoodDrink Europe, waardeert. Ze zei dat ze interne discussies hebben over dit onderwerp. Edwin Michiels van Copa Cogeca antwoordde dat hij begrijpt dat grote voedingsbedrijven het downstream Ag-ETS-model steunen, dat de eenvoudigste optie is om te implementeren. Eerder tijdens het evenement vertelde Diane Boogaard van Rabobank dat haar bedrijf de conclusies van het eerste Trinomics-rapport over Agri-ETS ondersteunt. Bij de keuze uit de vijf Agri-ETS modellen die in het rapport worden gepresenteerd, geeft de Rabobank de voorkeur aan de downstream optie voor slachterijen en zuivelfabrieken, omdat zij de sterkste speler in de voedselketen zijn. Alex Mason van het WWF maakte duidelijk dat een toekomstig Agri-ETS volledig moet worden losgekoppeld van koolstofverwijdering in de landgebruik sector (betalingen voor koolstofopslag), en dat een Agri-ETS volledig moet worden losgekoppeld van het ETS in de industrie- en transportsector. Als dit niet gebeurt, worden er enorme risico's voorzien, zoals rijke luchtvaartmaatschappijen die beslissen welke boeren of landbouwregio's wel of niet mogen blijven bestaan (bijvoorbeeld door te betalen om hun koolstofkredieten uit de markt te halen). Koolstofverwijderingen binnen een Ag-ETS systeem zijn riskant om op te nemen omdat dergelijke reducties van broeikasgasemissies niet permanent zijn en weer ongedaan gemaakt kunnen worden (bijvoorbeeld eerst bomen planten en ze later weer kappen).

Landbouw organisatie EU heeft nog geen standpunt over Agri ETS

Copa Cogeca heeft nog steeds geen definitief standpunt over Agri-ETS vertelde Michiels, dus de boerenbonden zijn nu niet tegen een Agri ETS systeem. Er gaan geruchten dat Copa Cogeca een standpunt wilde innemen tegen Agri ETS, maar voldoende leden zijn voor en zien ook potentiële voordelen van markt-gebaseerde systemen zoals ETS. Maar Michiels maakte zich zorgen over het feit dat boeren hoe dan ook broeikasgasemissies zullen hebben van hun vee en van hun bodem en land, wat er ook wordt gedaan in een eventueel Agri ETS-voorstel.

Hier zijn de twee achtergronddocumenten over de nieuwe impactstudies

Agenda_AgriFood_ClimateEvent_19jun24.pdf

Achtergronddocument agrifood-klimaatevenement.pdf

Hier is de volledige opname van het evenement: https://webcast.ec.europa.eu/incentivising-climate-action-for-a-sustainable-and-competitive-agri-food-value-chain-2024-06-19

In minuut 5:19.18 stelt TAPP Coalition een vraag aan panelleden. Zie selectie: https://youtu.be/PHUsnJoSs6Y

Hun antwoorden blijven staan tot minuut 5:27.50 (zie webcast). 

Jeroom-agri-ETS-interventie-Brussel-juni-2024-1719182616.jpg
schaap-01718893935.jpg