« Nederlanders willen in ruime meerderheid duurder vlees»

Gepubliceerd op 06-11-2018

Staatssecretaris Financiën Menno Snel kan aan de slag met accijns op vlees

Volgens een onderzoek van Kieskompas in 2018, uitgevoerd onder 4730 representatieve Nederlanders, blijkt dat 68,6 procent van alle Nederlanders 'bereid is de schade aan het milieu mee te rekenen, ook al stijgt hierdoor de prijs van vlees'. Met andere woorden: Nederlanders zijn klaar voor een vleestax, nu iedereen wel weet dat vlees een zeer klimaatbelastend product is,  de WHO een paar jaar geleden alarm sloeg over kanker in relatie tot vleesconsumptie, en Wakker Dier iedereen wees op dierenleed en kiloknallers per kilo goedkoper dan hondenvoer. Ook kiezers van de regeringspartijen VVD, CDA, CU en D66 stemmen in ruime meerderheid voor een hogere vleesprijs (resp. 68,3, 67, 82,4 en 74,9 procent). Volgens het CE-Delft onderzoek 'De echte prijs van vlees' dat afgelopen zomer verscheen, moet vlees flink duurder worden als alle milieukosten in de prijs worden meegenomen.

Zie hier het Kieskompas onderzoek uit 2018 https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2018/10/abe43062-achtergrond-opiniepeiling-vleesconsumptie-verminderen-milieuschade-beprijzen-en-biolandbouw-bevorderen.pdf en andere enquetes onder consumenten over milieu aspecten meenemen in de prijs van producten: https://www.trouw.nl/groen/duurzaam-mag-best-meer-kosten-als-het-geld-maar-goed-terechtkomt~ad3563a0/

Zie het CE-rapport hier: https://www.ce.nl/publicaties/2091/de-echte-prijs-van-vlees 

Varkensvlees zou 52% duurder worden, rundvlees 34% en kip 17%. Het gaat dan om kosten voor luchtvervuiling (o.a. ammoniak en fijn stof), broeikasgassen en schade aan de biodiversiteit. 

Het onderzoek van Kieskompas laat nu dus zien dat Nederlanders in ruime meerderheid bereid zijn deze schadekosten voor het milieu in de prijs van vlees te gaan betalen. Kip wordt dan per kilo gemiddeld 8,17 euro i.p.v. 7 euro, varkensvlees kost dan 11,71 euro in plaats van 7,76 euro en rundvlees wordt gemiddeld 16,31 euro per kilo i.p.v. 12,17 euro nu.

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel kan nu dus aan de slag om een tax voor vlees te gaan invoeren. Want zoals CE Delft aangeeft, wordt de schade aan het milieu vooral veroorzaakt door de mest van koeien, varkens en kippen. En zo'n tax zal ook leiden tot minder vleesconsumptie en ook minder productie, volgens een LEI-rapport uit 2003. De tax is een nieuwe verbruiksbelasting ofwel een accijns, zoals er ook pittige accijnzen zijn voor sigaretten (ook schadelijk voor de gezondheid) en benzine . Menno snel was als ambtenaar al zeer nauw betrokken bij de vergroening van het fiscale stelsel, die door Willem Vermeend met steun van Wim Kok werd ingevoerd. Hij weet als geen ander hoe dan succesvol kan. Menno, ik zou zeggen: voer in 2021 samen met de Vliegtax ook een tax in van 50 eurocent/kg voor varkensvlees, 34 eurocent/kg rundvlees en 17 eurocent voor kip, zoals CE Delft voorrekende. Of luister naar het advies van Oxford University onderzoekers die een gezondheidstax bepleiten van 16% op rood vlees en 100% op bewerkt vlees (zie ander nieuwsbericht op deze website). Daardoor dalen de gezondheidskosten voor Nederland met 376 miljoen euro per jaar volgens Oxford University. Volgens gezondheidseconoom Krooneman (Universiteit Tilburg) zelfs met 1 miljard euro per jaar. En de kosten voor volksgezondheid stijgen de pan uit elk jaar! 

Laat alle slachterijen die accijns betalen zodra het vlees de slachterij verlaat, en doe dat ook voor importeurs van vlees. Hou het simpel voor de belastingdienst en voer deze accijnzen ook door voor alle (import) producten waar vlees in zit (bijvoorbeeld pizza's met wat gehakt of hamburgers). Of maak een lijst van voedselproducten waar een minimaal gewichtspercentage vlees inzit 

Jeroom Remmers

10 november 2018

Naschrift: ook ABN AMRO liet een onderzoek doen naar de bereidheid van consumenten om meer te betalen voor duurzaam voedsel. zie hieronder:

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/retail/30325/abn-amro-true-cost-pricing-nodig-voor-verduurzaming-voedsel

Schermafbeelding-2018-11-10-om-21-28-29-1541884419.png
biefstuk-01541885470.jpg
NLlovesmeattax-1541886595.png
Schermafbeelding-2018-11-10-om-21-27-36-1541884427.png
Schermafbeelding-2018-11-10-om-21-28-02-1541884433.png
Schermafbeelding-2018-11-10-om-21-45-23-1541884451.png