« Meerderheid Nederlandse bevolking wil hogere, eerlijke vleesprijs »

Gepubliceerd op 05-11-2020

Steeds meer verkiezingsprogramma's vragen om hogere, eerlijke vleesprijs en opbrengst voor boeren en lagere prijs groenten

Uit nieuw consumentenonderzoek blijkt dat 51,5% bereid is "meer voor vlees te betalen als deze extra kosten gebruikt worden voor het verbeteren van dierenwelzijn, duurzame landbouw en een goed inkomen voor duurzame boeren". Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door PanelWizard/KIEN in september 2020, in opdracht van de Vegetariersbond. De TAPP Coalitie leidt hieruit af dat net als een jaar geleden blijkt dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking van politieke partijen verwacht dat er een hogere eerlijke vleesprijs wordt ingevoerd zoals door de TAPP Coalitie wordt bepleit.

Dankzij de eerlijke vleesprijs kan  geld worden geinvesteerd in een meer dier- en milieuvriendelijke veehouderij en daalt de vleesconsumptie, wat goed is voor klimaat, milieu, volksgezondheid en lagere zorgkosten, blijkt uit onderzoek van de overheid. D66, PvdA, GroenLinks en BoerBurgerBeweging kozen in hun concept verkiezingsprogramma hier al voor. CDA wil eerlijke prijzen voor boeren. 62% van de VVD stemmers steunt op deze manier een eerlijke vleesprijs. D66, PvdA en CDA willen ook lagere btw op groenten en fruit. Dit onder het motto gezond en duurzaam goedkoper, minder gezond en duurzaam duurder. 

Vorig jaar liet TAPP Coalitie onderzoek uitvoeren door DVJ Insights, waaruit bleek dat 52% van de bevolking het voorstel van de TAPP Coalitie steunt voor een belasting per kg vlees, waarbij milieukosten in rekening worden gebracht, en de opbrengst wordt gebruikt om 1. boeren te steunen bij een beter dierenwelzijn en een lagere milieubelasting, 2. de prijs van groenten en fruit te verlagen en 3. lagere inkomens te compenseren. Uit dat onderzoek bleek dat 62% van de stemmers op de VVD dit voorstel steunt en 54% van de stemmers op CDA en Christen Unie. Volgens een AD onderzoek steunt 63% van de lezers het voorstel. 

Uit het nieuwe onderzoek van PanelWizard blijkt nu ook dat het percentage vegetariers en veganisten is gegroeid. Uit recente cijfers van supermarkt verkopen van vlees blijkt dat de verkoop daalt. In maart deden 14% van de Nederlanders mee aan de Nationale Week Zonder Vlees, waar vrijwel alle supermarkten aan meewerkten. De verkoop van vleesvervangers blijft ook fors stijgen met een steeds groter assortiment.

Bron: https://www.vegetariers.nl/organisatie/pers/persberichten/forse-groei-vegetariers-en-veganisten-onderzoek-vegatrends-2020

Consumenten onderzoek eind 2019 over eerlijke vleesprijs: https://tappcoalitie.nl/nieuws/12340/rtl-nieuws-en-ad-positief-over-hogere--eerlijke-vleesprijs-

Meer info over voorstel TAPP Coalitie: https://tappcoalitie.nl/vleesaccijns en https://eerlijkevleesprijs.nl

vlag-nederland-01718619516.jpg