« Verkiezingsoverwinning voor D66 - milieuheffing op vlees in het regeerakkoord»

Gepubliceerd op 18-03-2021

De TAPP Coalitie feliciteert de winnaars van de verkiezingen, waaronder D66 (+5 zetels) en Volt (+3 zetels), die beiden duidelijk kozen voor een milieuheffing op vlees. De TAPP Coalitie gaat ervan uit dat D66 nu zal proberen een eerlijke, hogere vleesprijs op te nemen in het regeerakkoord, nu eerder al bleek dat 52-63% van de Nederlanders deze milieuheffing op vlees ziet zitten en ook ons buurland Duitsland werkt aan een heffing op vlees om hun veehouders te helpen bij de landbouwtransitie (dierwelzijn en milieu). D66 en TAPP Coalitie hebben vorig jaar nauw samengewerkt aan een wetsvoorstel voor een heffing op milieugrondslag voor vlees, samen met fiscale experts.

Van de vijf grootste partijen VVD, PVV, CDA, D66 en SP heeft alleen D66 het signaal opgepakt dat een ruime meerderheid van Nederlanders (ook binnen VVD, CDA en SP) inmiddels voorstander is van een heffing op vlees, mits de heffing opbrengst gebruikt wordt om boeren te helpen bij verduurzaming van de landbouw en de btw op groenten en fruit te verlagen. Dit bleek uit diverse enquetes van DVJ Insights en Kieskompas. D66 koos wel om het breed gesteunde voorstel van TAPP coalitie te omarmen en op te nemen in het verkiezingsprogramma. D66 is (ook) daar duidelijk voor beloond. 

D66 verkiezingsprogramma eerlijke prijzen en heffing vlees:

"Consumenten gaan de ware prijs betalen voor hun voedsel via een duurzaamheidsheffing op vlees. Zo worden de werkelijke kosten voor het milieu, de natuur en de luchtkwaliteit meegerekend in de prijs. Met de opbrengsten stimuleren we de omslag naar kringlooplandbouw en een gezond voedingspatroon door stimulering van schoolfruit en gezonde schoollunches. D66 wil een rechtvaardige en eerlijke omslag. Het mag niet zo zijn dat de rekening van verduurzaming onevenredig bij de armste mensen komt te liggen.

Eerlijke prijzen in een eerlijke economie

Een economie die werkt voor iedereen heeft eerlijke prijzen. Voor vlees, vliegtickets en andere producten of diensten betalen we nu vaak niet de volledige prijs. Dat lokt de uitbuiting van mensen, dieren en natuur uit. Een eerlijke prijs houdt ook rekening met de maatschappelijke kosten. We staan pal voor de keuzevrijheid van mensen, maar wel binnen de spelregels van een eerlijke en duurzame economie en ‘echte’ marktwerking op basis van alle relevante kosten.

Het invoeren van eerlijke prijzen is het effectiefst als dit op Europees niveau gebeurt. We zullen ons hier in de EU met volle kracht hard voor maken en desnoods met een groep gelijkgezinde landen het voortouw nemen. • We sporen verborgen kosten en subsidies op die schade toebrengen aan milieu, klimaat en gezondheid, in samenwerking met maatschappelijke organisaties. De overheid neemt hier een coördinerende rol op zich. Eerlijke prijzen dwingen we desnoods via een minimumprijs of belasting af. Dat past binnen de verandering van belasting op arbeid naar belasting op vervuiling. De inkomsten hieruit laten we transparant terugvloeien naar de maatschappij om die schade te herstellen.

We zetten in op Europese samenwerking en groene handelsakkoorden. We steunen de invoering van een CO2-tarief aan de Europese grens, zodat bedrijven van buiten de EU op dezelfde klimaatvoorwaarden concurreren op de Europese markt. • De overheid werkt actief aan een ‘ware prijs’-scan voor haar eigen beleid. De overheid gaat groen begroten waarbij de volledige maatschappelijke kosten en de impact van de begroting op de brede welvaart transparant worden gemaakt. Zij let bij inkoop en aanbesteding beter op beschikbare ware prijzen die ook rekening houden met de maatschappelijke effecten.

Er komt een directie of agentschap Externe Effecten dat de bevoegdheid krijgt eerlijke prijsberekeningen te verlangen en dat grote sectorbrede hervormingen initieert en begeleidt".

overwinning-01718619359.png