« TAPP Coalitie doet mee aan Nationaal Voedsel Platform»

Gepubliceerd op 23-03-2021

kick-off Landelijk Voedsel Platform

Vrouwen van Nu en LTO Noord Vrouw & Bedrijf lanceren op donderdag middag 25 maart het Landelijk Voedsel Platform met themadiscussies over verschillende waarheden rondom goed voedsel. TAPP Coalitie is gevraagd hier een actieve rol in te spelen als verbindende partij tussen boeren en burgers, politici, bedrijven en ngo's. Aanmelden voor zoom-bijeenkomsten en meer info zie deze link: https://vrouwenvannu.nl/fryslan/landelijk-voedsel-platform

Vrouwenvereniging Vrouwen van Nu (32.000 leden) heeft in samenwerking met LTO Noord Vrouw & Bedrijf het initiatief genomen voor de opstart van een landelijk voedselplatform. Met dit platform willen zij de komende twee jaar inzicht krijgen in de verschillende waarheden rondom goed voedsel, nieuwe kennis maken en iedereen uitnodigen om op basis van feiten na te denken over keuzes die je maakt.

De laatste jaren worden de gesprekken rondom voeding in relatie tot gezondheid, milieu en duurzaamheid steeds heviger en zó heftig dat de tegenstellingen onoverbrugbaar lijken. De kloof tussen boeren en burger, producenten en consumenten groeit. En met de actuele stikstofproblematiek staat de relatie tussen boeren en de overheden extra onder druk. Door het bij elkaar brengen van bestaande initiatieven, experts, belanghebbenden en geïnteresseerden willen Vrouwen van Nu en LTO Noord Vrouw & Bedrijf de waarheden omtrent goed voedsel naar boven halen en meer zicht krijgen op wat de consument wil en wat de producent kan. En dat vanuit een gedeelde wens van een duurzame toekomst voor iedereen. Beide organisaties verenigen vrouwen die werkzaam zijn in de agrarische sector en vrouwen die als consument voedsel kopen. Hiermee hebben Vrouwen van Nu en LTO Noord Vrouw & Bedrijf samen een goede startpositie voor een positieve herijking van de relatie tussen stad en platteland en de relatie tussen voedsel, gezondheid en milieu.

Op de startbijeenkomst van het Landelijk Voedsel Platform op 25 maart worden vier themadiscussies gevoerd met voedselexperts uit verschillende branches, onder leiding van Desiree Hoving: wat heb je nodig aan gezonde voeding, voedsel van ver en dichtbij, kopen met een goed geweten en duurzame landbouw.

Deelnemende voedselexperts:

Corné van Dooren, Voedingscentrum: “Minder vlees eten is beter voor je zelf en het milieu”.

Erik Koldenhof, Gemeente Amsterdam: “Boeren benutten de potentie van ‘lokaal-regionale producen’ onvoldoende, terwijl er in Amsterdam een enorme markt voor is.”

Kees Blokland, Agriterra: “In plaats van miljarden te investeren in milieu en klimaat in Nederland, kunnen we er beter voor zorgen dat de rest van de wereld gaat produceren zoals wij.”

Sandra Ronde-van der Laan, De Streekboer: “Concentratie van macht in de keten zorgt voor een oneerlijke prijsverdeling”

Jeroom Remmers, TAPP Coalitie: “Meerkosten voor dier- en milieuvriendelijke veehouderij moeten voortaan door de overheid betaald worden, omdat de markt het niet of te weinig doet. Gefinancierd door een consumentenheffing op vlees, kiloknallers zijn te goedkoop en zo betaalt de consument toch mee voor kosten voor de boer.”

Michaël Wilde, Bionext: “De basis principes van de biologische landbouw passen bij de noodzakelijke transitie naar een duurzaam en gezond landbouw- en voedselsysteem.”

Auke Jan Veenstra, LTO Nederland: “Minder vleesproductie in Nederland leidt tot verhoging van de wereldwijde broeikasgas uitstoot.

kick-off-voedsel-platform-1616523919.png