« Stemming EU-Parlement 9-10 september over amendementen Farm to Fork-strategie»

Gepubliceerd op 30-06-2021

Het EU-parlement stemt op 9-10 september over de EU Green Deal voor voedsel: de Farm to Fork-strategie. Een amendement gaat over voedselprijzen: prijsverlagingen voor gezonde voeding zoals groenten en fruit (0% btw-tarief) en een hoger btw-tarief voor voedselproducten met een negatieve impact op het milieu of de volksgezondheid (zoals vlees en zoete producten).

Het (gecombineerde) amendement over voedselprijzen:

"benadrukt dat voedselprijzen het juiste signaal aan de consument moeten geven; is van mening dat echte voedselprijzen, die de werkelijke productiekosten voor boeren en ook voor het milieu en de samenleving weerspiegelen, de meest efficiënte manier zijn om op lange termijn duurzame en rechtvaardige voedselsystemen tot stand te brengen term (AGRI-rapporteur 1786, EPP 1751); verwelkomt daarom de doelstelling van de strategie om de voedingsindustrie te begeleiden (RE-verzoek) naar praktijken die de gezonde en duurzame keuze de gemakkelijke, toegankelijke en (S&D 1307, NI 1780) betaalbare maken voor consumenten; steunt de lidstaten meer flexibiliteit te geven om onderscheid te maken in de btw-tarieven voor levensmiddelen met verschillende gevolgen voor de gezondheid en het milieu, en hen in staat te stellen een keuze (S&D-verzoek) van een btw-nulheffing te gebruiken voor gezonde en duurzame voedingsproducten zoals groenten en fruit, zoals in sommige lidstaten al is ingevoerd, maar op dit moment niet voor alle mogelijk is[1] (in overeenstemming met EPP/ECR), en een hoger btw-tarief op ongezond voedsel en voedsel met een hoge ecologische voetafdruk (Groenen 1750, NI 1752, 1914, rapporteur 1793, 1803, EPP/RE 1846); herinnert eraan dat de uitgaven van huishoudens voor voedingsproducten aanzienlijk variëren tussen de EU-lidstaten en dat de betaalbaarheid voor consumenten in alle lidstaten moet worden gegarandeerd, terwijl ook moet worden gezorgd voor een eerlijk inkomen voor primaire producenten voor hun duurzame en gezonde producten (RE 1766, 1767, EPP 1768, 1769, 1772, 1778) en het vergroten van de transparantie en het bewustzijn van de consument met betrekking tot de kosten en winsten die verband houden met elke fase van de voedselvoorzieningsketen (EPP 1751); verzoekt de Commissie een studie te starten om in economische termen de ecologische en maatschappelijke, inclusief gezondheidsgerelateerde, kosten te kwantificeren in verband met de productie en consumptie van de meest geconsumeerde voedingsproducten op de EU-markt (Groenen 1795, S&D 1801, Rapporteur 1805)".

De TAPP-coalitie vroeg de EU-commissie in 2020 om beleidsvoorstellen voor voedselprijzen te doen (inclusief een belasting op vlees en 0% btw op groenten en fruit) en de Commissie reageerde positief in de Farm to Fork-strategie, gepubliceerd op 20 mei 2020. De EU-commissie schreef dat 'EU-belastingstelsels ervoor moeten zorgen dat de voedselprijzen de werkelijke kosten van vervuiling, uitstoot van broeikasgassen (BKG) en ontbossing weerspiegelen'. De Commissie stelde een 0% btw-tarief voor groenten en fruit voor. Zie meer details: https://tappcoalition.eu/nieuws/14050/eu

Het EU-parlement is echter van mening dat de EU-commissie niet duidelijk genoeg is over fiscale wijzigingen voor voedingsproducten en andere onderwerpen. Het Parlement had de mogelijkheid om het (conceptrapport van het EU-parlement over de) EU Farm to Fork-strategie te wijzigen. Parlementsleden hebben meer dan 2000 amendementen ingediend voor de EU Farm to Fork-strategie, waarvan meer dan 50 betrekking hebben op voedselprijzen en/of vlees, ondersteund en geïnspireerd door de TAPP Coalition. TAPP Coalition is blij dat die amendementen worden gesteund door leden van het Europees Parlement van verschillende fracties (christenen en sociaal-democraten, liberalen, groenen, linkse partijen). In het TAPP Coalition Position Paper over dit onderwerp is meer info te vinden.

Bekijk hier de position paper

Op 5 juli heeft de Europese Commissie de EU-Gedragscode voor Verantwoord Ondernemen en Marketing (voor voedingsmiddelen) gepubliceerd. Dit is het eerste resultaat van de 'Farm to Fork'-strategie, waarin stond dat 'marketing met een te lage vleesprijs moet worden vermeden' en daarvoor moet een gedragscode worden opgesteld. In het algemeen zou dit de doelstellingen van de Farm to Fork-strategie kunnen ondersteunen. Als de code niet werkt, volgt EU-wetgeving, stond in de Farm to Fork-strategie. De EU-gedragscode wordt eind 2022 geëvalueerd, zodat in 2023 wetgevingsvoorstellen van start kunnen gaan.

Meer info: https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_en

TAPP Coalitie gelooft niet dat een vrijwillige Gedragscode zal werken om gezonde voeding goedkoper te maken en niet-gezonde, niet-duurzame voedingsproducten duurder. We verwachten van politici dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en met fiscale voorstellen komen, om van gezonde, duurzame voeding de meest betaalbare, goedkoopste keuze te maken en niet de duurste keuze zoals die nu is.

De Europese Rekenkamer (ECA) heeft de Europese Commissie gevraagd om het principe dat de vervuiler betaalt in de landbouwsector de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit werd gedaan in een recente publicatie: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=58913
De ERK schreef dat de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw en de voedselconsumptie in de EU de afgelopen 10 jaar niet omlaag zijn gegaan, hoewel er veel subsidies werden gegeven. Vleesproducten dragen bij aan meer dan 80% van de voedselgerelateerde uitstoot van broeikasgassen. Het principe dat de vervuiler betaalt voor voedselproducten zou betekenen dat de vleesprijzen het meest stijgen in vergelijking met andere voedselproducten, en dus zal de vleesconsumptie het meest dalen.

De Europese Commissie antwoordde de ERK dat ze een rapport zal maken met fiscale opties hoe het principe 'de vervuiler betaalt' ook in de agrovoedingssector kan worden toegepast. TAPP Coalition hoopt dat dit het begin zal zijn van fiscaal beleid voor producten als vlees en zuivel, met de hoogste uitstoot van broeikasgassen per kg voedsel. Tegelijkertijd moeten boeren die de uitstoot van broeikasgassen verminderen door koolstoflandbouw, financieel worden ondersteund. TAPP Coalitie promoot fiscaal beleid voor voedingsproducten voor consumenten, niet voor producenten. Uiteindelijk moeten consumenten de werkelijke kosten van voedsel betalen, inclusief alle milieukosten. Overheden kunnen dit doen door consumentenbelastingen (accijnzen) per kg in te voeren op basis van milieucriteria (de vervuiler betaalt). bijv. BKG-emissies kunnen een prijs hebben, bijvoorbeeld 100 euro per ton CO2-equivalent.


food-farm2fork-ring-1625566506.jpg
EU-consumption-meat-growing-1625164818-1625566584.png
GHG-emissions-of-food-in-EU-countries-1625164847-1625566594.png
frans-timmermans-1-1280x1280-1625164901-1625566595.jpg