« Europese Commissie presenteert studie Emissiehandelssysteem (ETS) opties voor broeikasgasemissies in voedselsystemen»

Gepubliceerd op 05-07-2023

Europese Commissie presenteert studie Emissiehandelssysteem (ETS) opties voor broeikasgasemissies in voedselsystemen
 
 Op 14 juni organiseerde Het directoraat-generaal Klimaat (DG CLIMA) van de Europese Commissie een evenement in Brussel waarbij drie beleidsopties werden gepresenteerd uit een conceptrapport over het beprijzen van broeikasgasemissies in de landbouwsector van de EU. Deze herfst zal de studie over de toepassing van het principe "de vervuiler betaalt" op agrarische emissies worden gepresenteerd. Deze sector is de enige sector in de EU die nog geen deel uitmaakt van enig koolstofprijssysteem.
 
De Europese Commissie is van plan om tegen 2026 een voorstel te lanceren voor een ETS-systeem (Emissiehandelssysteem) voor landbouw of voedselsystemen, maar er zullen ook andere opties worden overwogen. Nieuw-Zeeland en Denemarken hebben al aangekondigd dat ze belastingen op broeikasgasemissies invoeren voor veehouders, met betalingen voor emissiereducties door boeren.
 
De webcast van het evenement is hier te zien en de EU-consultatie over dit onderwerp kan hier worden ingevuld tot eind juli 2023. Hier is de bijdrage van TAPP Coalitie te lezen en een Draft Position Paper met meer details over wat wij belangrijk vinden om te komen tot het meest ideale ETS systeem voor landbouw/voedsel in Europa. 

De EU is gestart met consultaties over de mogelijkheden om broeikasgasemissies uit de landbouwsector te beprijzen via een EU-breed ETS en hoe de opbrengsten uit een dergelijk ETS kunnen worden gebruikt om activiteiten voor koolstofverwijdering in de LULUCF-sector (Landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw) te financieren via verschillende beleidsmodellen.
 
Het basisidee is dat belastinginkomsten uit een ETS-systeem voor broeikasgasemissies in de landbouw zullen worden gebruikt om boeren te betalen en te belonen voor het verminderen van broeikasgasemissies (koolstofboeren en andere opties). Vijf opties voor ETS-systemen werden gepresenteerd.
 
1. On-farm ETS: verplichting ligt bij de boeren. Drie opties:
 
   1a. Vee
 
   1b.  Veengronden
 
   1c. Alle broeikasgasemissies
 
2. Downstream ETS: verplichting ligt bij vlees- en zuivelverwerkers (en importeurs)
 
3. Upstream ETS: verplichting ligt bij bedrijven die dierenvoeder en meststoffen verkopen
 
Tijdens het evenement gaven belanghebbenden commentaar. De jonge boerenorganisatie CEJA en de TAPP Coalitie waren het erover eens dat optie 2 (downstream) de beste optie zou zijn.
 
Het conceptrapport is geschreven en gepresenteerd door Trinomics en het Duitse Ecologisch Instituut. De Europese Commissie kondigde dit rapport aan nadat de Europese Rekenkamer een rapport had gepubliceerd over falend EU-beleid om broeikasgasemissies in de landbouwsector te verminderen. In het rapport van de Europese Rekenkamer werd vastgesteld dat 80% van de
 
 broeikasgasemissies van EU-diëten afkomstig is van slechts twee voedselproducten: vlees en zuivel. Dit benadrukt het belang van belastingprikkels voor vlees- en zuivelfabrieken, die de consumptie van vlees en zuivel zullen verminderen en de daarmee gepaard gaande broeikasgasemissies. Tegelijkertijd kunnen belastinginkomsten worden gebruikt om boeren te belonen voor het verminderen van broeikasgasemissies.
 
Vanuit de Europese Commissie zijn Christian Holzleitner, hoofd van de eenheid Landbouweconomie en Koolstofverwijdering van het Directoraat-generaal Klimaattactie van de Europese Commissie, en de directeurs van DG Klimaat en DG Agricultuur betrokken.
 
De TAPP Coalitie heeft in 2022 enkele standpuntnota's gepresenteerd over het EU-beleid inzake duurzame voedselsystemen en ETS-systemen. 

Scherm-afbeelding-2023-07-05-om-14-31-59-1688562221.png