« Hèt Voedsel-Klimaat Verkiezingsdebat »

Gepubliceerd op 26-09-2023

Donderdag avond 5 oktober om 19-21 u gaan Tweede Kamerleden van BBB, GroenLinks-PvdA, VVD, D66, PvdD en ChristenUnie, het gesprek aan over de toekomst van het landbouw- en voedselbeleid in relatie tot klimaat en gezondheid. Politici die aan het debat meedoen zijn Thom van Campen (VVD), Tjeerd de Groot (D66), Laura Bromet (GroenLinks-PvdA), Cor Pierik (BBB) en Eva Akerboom (Partij voor de Dieren). De dagvoorzitter is Maurits Groen. 

Kijk hier het debat terug.

Lees hier de samenvatting terug van het debat en de standpunten van partijen per stelling en toelichting.
 
Het debat wordt georganiseerd door TAPP Coalitie (True Animal Protein Price) en de Jonge Klimaatbeweging, met inbreng van enkele politieke jongerenorganisaties: JOVD, DWARS/Jonge Socialisten, Jonge Democraten,, BBB Jong en PINK!. Zes politici zullen, aan de hand van zes stellingen en vragen van politieke jongeren organisaties, hun beleidsvisies voor duurzame landbouw en voeding verduidelijken. Dit debat zal de nauwe samenhang tussen deze thema’s belichten bij het publiek, en zal deze kwesties hoger op de publiek-politieke agenda zetten. Dit debat zoekt geen klinkende oneliners, maar duidelijke oplossingsroutes, zodat de kiezer duidelijkheid krijgt over plannen voor de landbouwtransitie, klimaatverandering en volksgezondheid. Nederland wacht op verandering, ingegeven door politici. Tijdens dit debat duiden we de verschillen en verkennen we gezamenlijke oplossingsrichtingen Want Nederland wil weten hoe we eerlijk en gezond voedsel voor Nederlanders en de planeet tot realiteit maken.
 
Tijdens dit debat zullen de komende vragen aanbod komen:
·      Welke klimaatmaatregelen komen er voor de landbouw en om ons voedsel klimaatvriendelijker te maken?
·      Komt er CO2-beprijzing in de veehouderij, of mogelijk fiscale aanpassingen van voedselprijzen zoals 0% btw en accijns?
·      Komen er wettelijke regels voor supermarkten of boeren of juist subsidies voor klimaatvriendelijke landbouw en voeding?

Moeten alle 10 adviezen aan politieke partijen van het Voedingscentrum voor gezonde en duurzame voeding ingevoerd worden, ook de prijsmaatregelen? 
 
De TAPP Coalitie is een samenwerkingsverband van ruim 60 bedrijven en maatschappelijke organisaties, met een focus op eerlijke beprijzing van voedsel uit de veehouderij, inclusief de externe kosten voor milieu, klimaat en gezondheid. De Jonge Klimaatbeweging (JKB) vertegenwoordigt de stem van zo’n zestig jongerenorganisaties in het klimaatdebat. Samen vertegenwoordigen TAPP en JKB 1,6 miljoen Nederlanders.

klik hier voor registratie en ontvang info


Het voedsel-klimaatdebat zal live vanaf 19 u te volgen zijn op de YouTube-pagina van Nieuwspoort of via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=rECAy3rgXCs

Ook kan men het debat hier op een later moment terugkijken. Tijdens het debat is er ruimte om twee vragen uit het publiek voor te leggen aan de politici. Heb je een vraag passend in dit debat?  Stuur die naar info@jongeklimaatbeweging.nl en wie weet wordt jouw vraag beantwoord!

Heb je een vraag passend in dit debat? Stuur die naar info@jongeklimaatbeweging.nl en wie weet wordt jouw vraag beantwoord! Journalisten kunnen zich aanmelden bij info@tappcoalitie.nl

In deze achtergrond notitie zijn de stellingen die bij het debat aan de orde komen toegelicht en wordt per politieke partij die meedoet aan het debat aangeven wat er over in hun (concept) verkiezingsprogramma staat. 

Sneak preview standpunten politieke partijen (concept) programma's over beprijzing voedsel:

• ChristenUnie: belasting op vlees (normale btw tarief)
• D66: belasting op vlees en zuivel, financiert 0% btw groente en fruit
• Volt: belasting op vlees en zuivel, heffingsopbrengst om duurzame producten te stimuleren
• PvdD: belasting op slachthuizen; CO2- en stikstofheffing veehouderij, 0% btw groente/fruit
• GroenLinks-PvdA en SP: CO2-heffing in alle sectoren (ook landbouw)
• VVD: vervuiler betaalt, stikstofheffing en CO2 beprijzing (ETS?) in de veehouderij
• CDA: gezond voedsel goedkoper, ongezond voedsel duurder
• BBB: geen vlees- en suikertax, groente en fruit onder het 0% BTW-tarief.

Meer informatie:

Jeroom Remmers

Directeur TAPP Coalitie

info@tappcoalitie.nl

06 22 40 77 12 

Achtergrond: 
TAPP Coalitie bouwt al jaren lang groeiend draagvlak op voor een eerlijke vleesprijs en peilt dit steeds positief bij Nederlands publiek (een meerderheid bevolking steunt het, Ipsos enquete februari 2023  DVJ insight, 2021). Er mag volgens de meerderheid van Nederland een milieuheffing op vlees komen, mits tegelijk groente en fruit goedkoper wordt en boeren en lage inkomens compensatie krijgen. Nu is het dus tijd om politici heel concreet te vragen wat ze wel of niet gaan doen voor die wensen van het Nederlandse publiek. Kiezersduidelijkheid heel concreet maken, dat wil TAPP Coalitie bieden met dit debat. Zij wordt gesteund  door 60 partners waaronder de Jonge Klimaatbeweging (die 1 miljoen jongeren vertegenwoordigt). De aanwezige politici weten dat er gevraagd gaat worden naar de mate waarin ze  Nederland wel of niet willen veranderen. Dus heel concreet leert kiezend Nederland donderdagavond wat deze leidende partijen ánders willen, of niet. We vragen politici waarom ze niet durven doorvoeren wat hun kiezers in meerderheid oké vinden.’

Recent verscheen ook een enquete van Kieskompas over de mening van Nederlanders over de eiwittransitie: de toekomst van vlees en meer plantaardige consumptie. De vraag over een duurzaamheidsheffing op vlees, zuivel en eieren wijkt af van de vraag over een eerlijke vleesprijs in de Ipsos enquete, waarbij het alleen ging over vlees en terugsluis van de heffingsopbrengst naar consumenten (goedkoper maken gezond voedsel, compensatie lage inkomens) en boeren (extra ondersteuning). Voor dat laatste is al jaren een meerderheid te vinden onder Nederlanders volgens enquete vragen.

                                                                  Voedsel klimaat debat visual.jpg

Voedsel-klimaat-debat-visual-1695799535.jpg